Dzięki przepisom europejskim seniorzy mają prawo do zakupu biletu w pociągu bez podnoszenia dodatkowych opłat. Obowiązek wejścia do pociągu pierwszymi drzwiami lub samodzielnego odnalezienia konduktora nie dotyczy zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i o ograniczonej sprawności ruchowej. Seniorzy mogą także liczyć na pomoc ze strony konduktorów i kierowników pociągów.

Zniżki dla seniorów wahają się pomiędzy 10% a 50%, w zależności od przewoźnika. Największą zniżkę dla seniorów oferuje Warszawska Kolej Dojazdowa – 50%. Tańsze przejazdy obowiązują w dni robocze od godz. 9.00 oraz przez całą dobę w dni wolne. 35% zniżki na bilety jednorazowe, strefowe czasowe oraz okresowe oferują Koleje Mazowieckie. Z kolei w pociągach PKP Intercity zniżka wynosi 30% na przejazdy wszystkimi pociągami na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek pasażera. Na takie same rabaty mogą liczyć pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej posiadający „Kartę Seniora Województwa Łódzkiego" oraz i Kolei Śląskich. Zniżka w wysokości 30% obowiązuje na przejazdy na podstawie biletów jednorazowych oraz okresowych.

W pociągach Przewozów Regionalnych, Kolei Dolnośląskich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście seniorzy mogą kupić bilety jednorazowe tańsze o 25%, a okresowe – tańsze o 10% (poza KD). Koleje Małopolskie stworzyły specjalną taryfę uzależnioną od kilometrów. Koleje Wielkopolskie od 1 listopada 2017 roku wprowadziły ofertę „Bilet 60+", która gwarantuje bilety jednorazowe z ulgą 25% i bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) z ulgą 10%.

Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie można podróżować na podstawie biletu całorocznego uprawniającego do korzystania ze wszystkich linii dziennych i nocnych organizowanych przez ZTM Warszawa w strefie 1 i 2. Nieco inaczej, niż u wymienionych wcześniej przewoźników bilet taki jest dostępny dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Jednorazowy koszt biletu („Bilet Seniora") to 50 zł.

Należy pamiętać, że bilety ze zniżką są ważne tylko z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek.

Dodatkowo emeryci i renciści mają prawo do dwóch przejazdów w roku pociągiem dowolnego przewoźnika (w klasie drugiej) ze zniżką 37%. Wówczas w czasie kontroli, oprócz dokumentu tożsamości, powinni okazać zaświadczenie wydawane przez odpowiednią instytucję (np. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami poszczególnych przewoźników. Podstawowe informacje o przewoźnikach można znaleźć na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.