Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygnatura akt: XVII AmA 1/12) uznał, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie nadużyło pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Utrzymał więc karę ponad 900 tys. zł, jaką na spółkę nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sąd zajmował się skargą spółki na decyzję UOKiK. Ten w postępowaniu stwierdził, że spółka zobowiązywała nowych klientów do budowy na własny koszt fragmentu sieci wodociągowej od granicy ich nieruchomości do miejsca włączenia do głównej sieci wodociągowej przebiegającej poza granicą tej nieruchomości. Konsumenci musieli też płacić za wykonanie fragmentu sieci kanalizacyjnej od pierwszej studzienki, licząc od strony budynku, do miejsca włączenia do głównej sieci kanalizacyjnej.

UOKiK stwierdził, że zgodnie z prawem przyszły odbiorca usług wodno-kanalizacyjnych ponosi koszty wybudowania przyłącza tylko na obszarze swojej nieruchomości. Urząd uznał więc, że przedsiębiorca osiągał nieuzasadnione korzyści kosztem odbiorców usług, i ukarał spółkę.

Od wyroku sądu przysługuje przedsiębiorcy apelacja.