Odszkodowanie dla turysty za zmianę godziny wylotu

Niezależne od obowiązków turysty biuro ma kategoryczny obowiązek poinformowania go o zmianach w imprezie.

Aktualizacja: 23.10.2016 18:48 Publikacja: 23.10.2016 16:46

Odszkodowanie dla turysty za zmianę godziny wylotu

Foto: 123RF

Tak mówi najnowszy wyrok Sądu Najwyższego, ważny dla wyjazdów turystycznych.

Odlecieli wcześniej

Andrzej K. po siedmiodniowym pobycie turystycznym z rodziną przyjechał na lotnisko w Anatalyi ok. godz. 16.30, skąd miał wrócić do Katowic. Tymczasem okazało się, że samolot odleciał we wczesnych godzinach rannych. W tej sytuacji zmuszony był wykupić powrót, co go kosztowało ekstra 2,5 tys. euro. Równowartości zażądał od biura turystycznego, zresztą renomowanego.

Sąd rejonowy oddalił jego żądanie. W jego ocenie do szkody doszło bowiem z winy (zaniechania) turysty, a zgodnie z art. 11a ustawy o usługach turystycznych zwalnia to organizatora turystyki z odpowiedzialności. W umowie (o świadczenie usługi turystycznej) wyraźnie zaznaczono, że godziny przelotu mogą ulec zmianie i konieczne jest ich potwierdzenie na 24 godziny przed wylotem pod wskazanymi dwoma numerami telefonu. Była też prośba o potwierdzenie godzin przelotu na stronie internetowej lub w biurze podróży. Takie obowiązki podróżnego zamieszczone były nadto w warunkach imprez turystycznych tego biura. Andrzej K. nie wykazał zaś, aby sprawdził godzinę przelotu.

Sąd Okręgowy w Częstochowie podzielił te ustalenia i ocenę prawną.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego (ze względu na stosunkowo niską wartość sporu w trybie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku), a ten uznał werdykt za niezgodny z prawem.

Obowiązek biura

– Bezspornie powód nie spóźnił się na odlot według pierwotnego rozkładu. W tej sytuacji nie można zaaprobować stanowiska, że wyłączną przyczyną nienależytego wykonania usługi było zaniechanie z jego strony. Nie tylko on powinien się upewnić o godzinie odlotu, taki obowiązek (i to kategoryczny) miało też biuro turystyczne – wskazał w uzasadnieniu sędzia SN Antoni Górski.

Obie strony umowy mają obowiązek współdziałania przy jej wykonywaniu, na dodatek od biura wymagamy staranności profesjonalisty.

Znaczenie ma też unijna dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz orzecznictwo ETS, nakazujące badanie, czy postanowienia umowy o usługę turystyczną nie mają cech klauzul niedozwolonych, a SR i SO tego nie zbadały, przerzucając na klienta wyłączny obowiązek sprawdzania powrotnego kursu samolotu. Zwolniły organizatora wyjazdu od powinności poinformowania go o zmianie godziny lotu.

– To trafne orzeczenie –wskazuje Piotr Cybula, radca prawny specjalizujący się w prawie turystycznym. – Ze względu na wypoczynkowy charakter usługi trudno obciążać klienta śledzeniem, czy np. zmienił się termin wylotu samolotu. To na organizatorze turystyki ciąży obowiązek przekazania tej informacji klientowi w odpowiedniej formie, a jeżeli jej nie przekaże, to mamy do czynienia z naruszeniem umowy.

sygn. akt V CNP 61/15

Opinia dla „Rz"

Paweł Niewiadomski,  prezes Polskiej Izby Turystyki

W interesie organizatora imprezy turystycznej leży zadowolenie klienta i uwolnienie się od jakichkolwiek problemów. Faktem jest, że zdarzają się dość często zmiany godzin lotu, które wynikają przede wszystkim z tego, że firmy turystyczne nie są właścicielami samolotów. Mają jednak sprawdzone standardy informowania o tych zmianach, a w dobie elektroniki wystarczy wysłać SMS czy maila. Jeśli dochodzi do nieporozumień, to zwykle dlatego, że turysta podał zły adres czy numer bądź nie odbiera informacji z biura. W związku z nową dyrektywą w sprawie imprez turystycznych, która powinna być implementowana do połowy 2018 r., zbliża się jednak okazja do przedyskutowania i może doprecyzowania w krajowym prawie tych kwestii.

Tak mówi najnowszy wyrok Sądu Najwyższego, ważny dla wyjazdów turystycznych.

Odlecieli wcześniej

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?