Przekazane przez Polskę pojazdy zastąpią te, które zostały zniszczone lub ukradzione przez Rosjan.

Karetki, które zostały odebrane przez przedstawicieli hromad, ukraińskich gmin, trafią do obwodów czernihowskiego, charkowskiego i sumskiego. Jeden pojazd pozostanie we Lwowie.

Jak mówił obecny na uroczystości wiceminister Paweł Jabłoński,  przekazana pomoc jest jedynie elementem szerszego projektu realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków uzyskanych z UE na wsparcie Ukrainy.

Projekt ma trafić do 120 ukraińskich hromad, do władz podstawowego szczebla państwowej administracji.