Grupa inicjatywna Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy skupia dyrektorów i wicedyrektorów muzeów z całej Polski, m.in Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Auschwitz – Birkenau, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Emigracji w Gdyni, Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Galerii Narodowej w Pradze, Muzeum Historii Polski, Muzeum AK w Krakowie, Centrum Historii Zajezdnia, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Getta Warszawskiego oraz Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Komitet deklaruje wsparcie dla wszystkich muzeów i instytucji kultury na Ukrainie w zabezpieczaniu zbiorów, najcenniejszych pamiątek oraz zabytków kultury ukraińskiej, dokumentacji, digitalizacji i inwentaryzacji zbiorów, wymianę doświadczeń. A także przekazywanie materiałów potrzebnych do zabezpieczania i ukrywania zbiorów oraz zbieranie dokumentacji świadczącej o grabieży i niszczeniu ukraińskich dóbr kultury.

W oświadczeniu publikowanym na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego napisano:

„Agresja Rosji na Ukrainę powoduje niezliczone zbrodnie, cierpienie i ofiary. W takich okolicznościach najważniejsi są ludzie – ludność cywilna narażona na barbarzyńskie bombardowania, żołnierze walczący z agresorem. Ukraińcy dziś giną, broniąc swojej ojczyzny.
Każda wojna to jednak także niepowetowane straty w dziedzictwie narodowym i kulturze. Dziś muzea Ukrainy stają w obliczu ekstremalnych wyzwań – jak ochronić i uratować zbiory, jak zachować spuściznę wielu pokoleń, nad którą sprawują opiekę.
Polska rozumie to aż nadto dobrze. Grabież i zniszczenia dóbr kultury w naszym kraju przybrały wyjątkowe rozmiary w czasie II wojny światowej; kulminacją było całkowite obrabowanie i unicestwienie Warszawy w trakcie Powstania Warszawskiego i bezpośrednio po jego upadku. Podobnych strat nie powinien już nigdy więcej ponieść żaden naród i żadne państwo. Dziś grozi to niestety Ukrainie.
Dlatego, by zapobiec katastrofie i wesprzeć koleżanki i kolegów z Ukrainy, powołujemy Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy.”

Sekretariat Komitetu znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego, przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie. A kontaktować można się z nim przez media społecznościowe w języku polskim, ukraińskim i angielskim: na Facebooku oraz na Twitterze.