CBA sprawdza prawidłowość oświadczeń złożonych przez byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Po wstępnej analizie zostanie podjęta decyzja w sprawie rekomendacji pełnej kontroli dokumentów.

Wczoraj przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do biur Komisji Nadzoru Finansowego.

- Funkcjonariusze delegatury CBA w Warszawie weszli do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie i zabezpieczają materiały dowodowe - protokoły i nagrania posiedzeń KNF dotyczące postępowania naprawczego Getin Banku, aktualizacji tego programu naprawczego, ochrony kapitału Getin Banku oraz posiedzeń KNF dotyczących sytuacji w Idea Bank SA, w szczególności nabycia udziałów w GetBack SA oraz sprzedaży obligacji GetBack SA. Te czynności  trwają - poinformował Piotr Kaczorek, rzecznik CBA.

Właściciel Getin Noble Banku, Leszek Czarnecki, oskarżył przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Marka Chrzanowskiego, o korupcję.