Firma podała w komunikacie, że spodziewany wzrost sprzedaży brutto na platformie Zalando (GMV) wyniesie 3-7 proc. do 14,8-15,3 mld euro.

W drugim kwartale 2022 r. zarząd spodziewa się, że wzrost sprzedaży brutto (GMV), wzrost przychodów i skorygowany EBIT będzie znacznie niższy od szacunków analityków – mediany szacunków na dzień 31 maja 2022 r. zakładały wzrost GMV o 5 proc., przychodów o 1,5 proc. oraz 104 mln euro skorygowanego EBIT).

Ponieważ firma nie zakłada już odbicia zaufania konsumentów w krótkim okresie, aktualizuje założenia. Oczekuje, że przychody wzrosną o 0-3 proc. do 10,4-10,7 mld euro przy skorygowanym EBIT na poziomie 180-260 mln euro w tym samym okresie. Nakłady inwestycyjne wyniosą 350-400 mln euro.

Firma podejmuje zdecydowane działania, by zaadaptować się do obecnych wyzwań i poprawić dochodowość. To zmniejszenie inwestycji marketingowych w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji, dostosowanie inwestycji w infrastrukturę logistyczną w celu zwiększenia wykorzystania mocy, a także wprowadzenie minimalnej wartości zamówienia (MOV) na dodatkowych 15 rynkach.

– Chociaż to nowe środowisko ma negatywny wpływ na nasze wyniki finansowe, nasza strategia i cele długoterminowe pozostają niezmienione. Na rynku mody istnieje wiele niewykorzystanych możliwości – mówi Robert Gentz, z zarządu Zalando. – Poprzez zwiększanie wydajności w całej firmie i selektywne inwestowanie, będziemy jeszcze lepiej przygotowani do realizacji w dłuższej perspektywie wbrew naszej strategii. Podejmujemy wyzwania i dostosowujemy się – dodaje.