Koalicja Obywatelska chce skasować wprowadzony w ubiegłym roku przez PiS zakaz handlu w niedzielę. W zamian wszyscy pracownicy – nie tylko handlu – mają zyskać gwarancję przynajmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

Jak zapowiada Andrzej Rzońca, główny ekonomista PO, skasowana zostanie przeforsowana przez posłów PiS tzw. ustawa odległościowa, w praktyce uniemożliwiająca rozwijanie energetyki wiatrowej na lądzie. – O tym, gdzie mogą postawać farmy wiatrowe, decydować powinny samorządy lokalne – mówi Rzońca.

Czytaj także: Koalicja Obywatelska kusi: pracownicy zyskają nawet 7400 zł rocznie 

Przedsiębiorcy będą mogli – proponuje KO – zostać prosumentami, czyli będą mogli wytwarzać energię na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedawać do sieci elektroenergetycznej.

Skasowana ma zostać ustawa „apteka dla aptekarza”, utrudniająca zakładanie aptek przez firmy. Zniesione mają zostać restrykcje utrudniające dziś obrót ziemią.

Opozycja obiecuje co do zasady uprościć system licencji, zastępując je – gdzie się da – nieobowiązkowymi certyfikatami, które świadczyłyby np. o jakości usług. To nie ograniczałoby konsumentom swobody wyboru. 

Zachętą do inwestowania ma być wprowadzenie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przy zakupie przez firmy maszyn i urządzeń. - Natomiast w podatku od firm (CIT) ma się pojawić wsparcie od państwa dla tych przedsiębiorstw, które rosną szybciej niż cała gospodarka. Kryterium ma być wartość dodana tworzona przez firmę minus zapasy – mówi Rzońca i wyjaśnia: - Jeśli w firmie suma funduszu płac i zysków będzie rosła szybciej niż PKB, wtedy stawka CIT będzie niższa – zapowiada.

Czytaj także:  Niedzielny zakaz mocniej bije w mniejsze centra 

KO chce rozszerzyć zakres umów zawieranych na odległość, np. przez e-mail. Chce zwłaszcza umożliwić zawieranie w ten sposób umów leasingowych.

Obniżona ma zostać z 5 tys. do 1 tys. zł minimalny kapitał niezbędny do założenia spółki, a minimalna nominalna wartość udziału ma zmaleć z 50 zł do 1 gr. Spółki z o.o. maja być zakładane poprzez platformę elektroniczną.

Przedsiębiorcom wykonującym zamówienia publiczne KO obiecuje natomiast waloryzację cen w kontraktach i równomierne rozłożenie ryzyka między nich a zamawiających.