ZUS zakończył wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 r.

ZUS zakończył wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 r. Ponad 10 mln formularzy trafi do każdej osoby, która w ubiegłym roku dostała chociaż jedną złotówkę z Zakładu.

Publikacja: 01.03.2024 09:00

Każdy emeryt i rencista może przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (O

Każdy emeryt i rencista może przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

Foto: AdobeStock

Materiał partnera: ZUS

Na przełomie stycznia i lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku wysyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. „W oczekiwaniu na przesyłkę listową klienci mogą taką deklarację pobrać i wydrukować ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych” – informuje ZUS. Zakład przypomina jednocześnie, że już od kilku lat nie rozlicza nadpłaty podatku.

Formularz PIT-11A otrzymają osoby z nadpłatą podatku, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku – bezpośrednio z właściwego urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok.

Warto pamiętać, że jeśli świadczeniobiorca nie miał poza pieniędzmi z ZUS innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi w ogóle składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

PIT-11A to informacja o dochodach osób, które dostawały inne niż wymienione powyżej świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

„PIT-11A trafi również do tych świadczeniobiorców, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A” – wyjaśnia ZUS.

Formularz PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy dostawali pieniądze z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku mają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Formularz PIT-11 przeznaczony jest dla tych osób, które dostały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

„W szczególnych, uzasadnionych losowo okolicznościach możemy wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS” – podkreśla ZUS.

Wyjaśnia także, że jeżeli ktoś chce skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, w takim przypadku powinien to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które są składane w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

Przy okazji można przypomnieć, że każdy emeryt i rencista może przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, nie potrzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Gospodarka
Rosjanie atakują Ukrainę z wózków golfowych. Przemysł nie nadąża za stratami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Gospodarka
Charles Michel: Europejczycy mają dziewięć bilionów euro oszczędności
Gospodarka
Joanna Tyrowicz: W kwestii inflacji nie powinniśmy liczyć na łut szczęścia
Gospodarka
Odra i Wisła zagrożone katastrofą. "Chęci rządu do zmiany tego stanu nie widać"
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Gospodarka
Echa wywiadu z minister przemysłu. Tusk wspiera, minister precyzuje, PiS krytykuje