„Jeśli szybko nie wprowadzimy rozwiązań, które będą pomocne w walce z pandemią Covid-19, grożą nam niekontrolowany wzrost zakażeń, niepotrzebne zgony tysięcy Polaków, kosztowne lockdowny, straty gospodarcze i konieczność uruchomienia ogromnych środków pomocowych” – napisali przedsiębiorcy w apelu.

W sytuacji rozpędzającej się czwartej fali zakażeń Covid-19 i trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa obywateli staje się priorytetem. Konieczne zatem jest wprowadzenie takich rozwiązań, które mogą być efektywne w walce z pandemią – napisano w liście otwartym.

„Naszą główną troską jest uniknięcie wielu ofiar śmiertelnych, przepełnienia szpitali i lockdownu. Wzywamy rząd do uwzględniania, przy podejmowaniu decyzji, zaleceń Rady Medycznej przy Premierze. Apelujemy również o zintensyfikowanie działań edukacyjnych i informacyjnych, w szczególności w mediach publicznych” – napisali sygnatariusze listu, zwracając uwagę na to, ze wiele europejskich krajów wprowadza obostrzenia dla które mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa, w tym także ograniczenia dla osób niezaszczepionych.

„W Polsce również konieczne są rozwiązania, które powstrzymają rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. Jeśli szybko ich nie wprowadzimy, to skutki zaniechania boleśnie odczują wszyscy: gospodarka, przedsiębiorcy i pracownicy” – napisano w liście otwartym.

Pod listem otwartym podpisali się:

Marek Kłoczko, Krajowa Izba Gospodarcza

Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich

Jolanta Jaworska, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL

Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Wojciech Kostrzewa, Polska Rada Biznesu

Rafał Baniak, Pracodawcy RP

Marek Goliszewski, Związek Pracodawców Business Centre Club

Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich

Jan Gogolewski, Związek Rzemiosła Polskiego