Unia przekaże Polsce ponad 4 mld złotych na inwestycje transportowe

Kolejne unijne środki popłyną do Polski na inwestycje w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF). Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził rekomendację Komisji Europejskiej dotyczącą przyznania dofinansowania.

Publikacja: 03.07.2023 14:01

Unia przekaże Polsce ponad 4 mld złotych na inwestycje transportowe

Foto: Fot. Bloomberg

Polska jest krajem, który szeroko korzysta ze środków Instrumentu Łącząc Europę – Connecting Europe Facility (CEF) w sektorze transportu. Należy do największych beneficjentów drugiego naboru CEF. Do naszego kraju trafi ponad 15 proc. środków z tego ogólnoeuropejskiego konkursu dotyczącego rozwoju transportu – blisko 1 mld euro, czyli ponad 4 mld złotych na realizację 11 projektów.

- Komisja Europejska podkreśla, że w konkursach zwycięża ten, kto przedstawia dojrzałe propozycje projektowe i terminowo realizuje zaplanowane przedsięwzięcia – twierdzi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Minister podkreślił, że w drugim konkursie znacząco wyprzedziliśmy duże kraje europejskie, takie jak Francja czy Niemcy. - Wśród krajów składających wnioski są takie, którym środków nie przyznano praktycznie wcale - dodał.

W naborze trwającym od 13 września 2022 r. do 18 stycznia 2023 r. złożono łącznie 384 propozycje projektów ze wszystkich krajów w ramach koperty ogólnej i kohezyjnej (fundusz spójności). 338 propozycji spełniło formalne wymogi dopuszczalności i kwalifikowalności (286 z koperty ogólnej i 52 z koperty kohezyjnej).

Po ocenie wybrano 107 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe CEF w wysokości 6,2 mld euro. Finansowanie otrzyma 80 projektów z koperty ogólnej na kwotę 3,6 mld euro i 27 projektów z koperty kohezyjnej na kwotę 2,6 mld euro.

W wyniku drugiego naboru CEF Transport 11 projektów, w których biorą udział polscy beneficjenci, otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 977 mln euro, czyli ponad 4 mld złotych. Z puli ogólnej 6 polskich projektów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 339 mln euro. Wsparcie uzyskają 2 projekty polsko-ukraińskie – kolejowy i drogowy, projekt Rail Baltica łączący Polskę z krajami bałtyckimi oraz 3 projekty wielostronne.

Przykładem inwestycji, która otrzyma środki z koperty narodowej jest projekt PKP PLK S.A. Będzie to wsparcie w wysokości 362 mln euro. Inwestycja dotyczy prac na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) w woj. śląskim. Etap I to linia E 65 na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice (granica państwa). Jest to kontynuacja już zrealizowanego projektu ze środków CEF 1. Dzięki jego realizacji do końca 2027r. linia kolejowa E65 będzie zmodernizowana w większości do południowej granicy naszego kraju.

Po drugim naborze CEF Transport wykorzystanie polskiej koperty narodowej (70 proc.) wynosi 95 proc. Do wykorzystania w trzecim naborze (jesień 2023 r.) pozostało 101 mln euro.

Polska jest krajem, który szeroko korzysta ze środków Instrumentu Łącząc Europę – Connecting Europe Facility (CEF) w sektorze transportu. Należy do największych beneficjentów drugiego naboru CEF. Do naszego kraju trafi ponad 15 proc. środków z tego ogólnoeuropejskiego konkursu dotyczącego rozwoju transportu – blisko 1 mld euro, czyli ponad 4 mld złotych na realizację 11 projektów.

- Komisja Europejska podkreśla, że w konkursach zwycięża ten, kto przedstawia dojrzałe propozycje projektowe i terminowo realizuje zaplanowane przedsięwzięcia – twierdzi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Minister podkreślił, że w drugim konkursie znacząco wyprzedziliśmy duże kraje europejskie, takie jak Francja czy Niemcy. - Wśród krajów składających wnioski są takie, którym środków nie przyznano praktycznie wcale - dodał.

Fundusze europejskie
Rząd chce zmian w KPO. Bruksela się na to zgodzi?
Fundusze europejskie
Polska może stracić duże środki z funduszy unijnych. KE wykryła nieprawidłowości
Fundusze europejskie
KPO: do Polski wpłynął największy jak dotąd przelew z UE
Fundusze europejskie
KE zaakceptowała pierwszy wniosek Polski o płatność z KPO. „Czekamy na przelew”
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Fundusze europejskie
Wsparcie w biegu po unijne miliardy
Fundusze europejskie
Nadciąga 28 mld euro z KPO dla energetyki. Na co pójdą pieniądze?