Ministerstwo Gospodarki prowadzi prace analityczne nad zakresem i charakterem podstawowego aktu prawnego dla działalności gospodarczej. Ustawa w większym stopniu powinna dawać przedsiębiorcy gwarancje praw w relacji z organami państwa – informuje resort.

- Jeszcze nie jest przesądzone, czy wystarczy poprawić obecną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, czy trzeba ją napisać od nowa – mówił na konferencji prasowej wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. – Ale chcemy, by była to swoista karta praw przedsiębiorców. W przyszłości inne rozwiązania prawne powinny się do niej odnosić i być tak konstruowane, by nie naruszać podstawowych swobód przedsiębiorców – podkreślał wicepremier.

Obecnie funkcjonujące ustawa o swobodzie działalności gospodarczej obowiązuje od 2004 r, a ogólne zasady podejmowania i wykonywania działalności zostały ograniczone licznymi wyjątkami i uszczegółowieniami. – Do tzw. ustawy Wilczka, co postulują organizacje gospodarcze, nie ma niestety powrotu, ze względu m.in. na proces integracji gospodarczej i finansowej z UE. Ale poza prawodawstwem UE musimy wrócić do maksimum wolności – dodał wicepremier.

Polskie przepisy, w ramach deregulacji gospodarki,  zostaną także przejrzane pod kątem „nadgorliwości" względem wymogów UE i w porównaniu z innymi krajami. – Chodzi o znalezienie tzw. minimów, które sami sobie narzucamy, a których spełnienie jest kosztowne – mówi Piechociński. Jako przykład podał wymogi dla ustawiania ekranów akustycznych.

Wkrótce powinien zniknąć też obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej  w formie papierowej przez 50 lat. To – zdaniem przedsiębiorców – jednej z najbardziej absurdalnych i uciążliwych przepisów. Resort gospodarki proponuje, by nowopowstające dokumenty można było przechowywać tylko w postaci elektronicznej. Te starsze będzie prawdopodobnie można, choć nie będzie takie obowiązku, dygitalizować.

MG prowadzi także prace nad takimi zmianami, by system udostępniania informacji gospodarczej możliwie efektywnie wspierał bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w szczególności pozwalał przedsiębiorcom dokonywać oceny wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów.