Analitycy Bloomberg Economics nazywają te fundusze rosyjskimi „cieniowymi rezerwami", wynikającymi z rekordowej nadwyżki na rachunku obrotów bieżących w wysokości 227 mld dolarów w bilansie płatniczym kraju. Łącznie Rosji udało się w 2022 r. zgromadzić równowartość ok. 5 proc. PKB w aktywach międzynarodowych, co jest zbliżone do średniej z okresu wysokich cen ropy w latach 2009-2013, zauważa agencja.

„Z powodu opóźnień Unii w nałożeniu sankcji na rosyjski sektor energetyczny, Kreml ma jedną z największych w swojej historii nadwyżek na rachunku obrotów bieżących. To de facto zniweczyło konsekwencje zamrożenia aktywów Banku Rosji” – powiedziała Maria Szagina, ekonomistka z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych.

Czytaj więcej

Rosyjskie rezerwy finansowe mogą wyparować, już w tym roku

Ekonomista Bloomberg Economics na Rosję i Europę Środkowo-Wschodnią Alexander Isakov uważa, że ​​akumulacja międzynarodowych aktywów była raczej wymuszona niż celowa. „Sankcje zmusiły Rosjan do ograniczenia importu, a ceny towarów pobudziły eksport. Zamiast zachęcać firmy do gromadzenia zagranicznych aktywów, rosyjski rząd złagodził zasady, aby pomóc zwiększyć import, który był potrzebny do ustabilizowania krajowej inflacji”.

Unia Europejska zapowiedziała utworzenie grupy roboczej do opracowania mechanizmu konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów w celu wsparcia odbudowy Ukrainy. Konfiskata może dotyczyć zarówno zamrożonych aktywów Banku Rosji w wysokości 300 miliardów dolarów, jak i mienia objętych sankcjami osób fizycznych i prawnych.

Według Bloomberga Unia Europejska zamroziła w tej chwili aktywa obywateli Rosji objętych sankcjami o wartości 20,9 mld euro. Planowane jest zamrożenie kolejnych 115 mld euro. W tym celu władze państw członkowskich Unii starają się usprawnić mechanizmy poszukiwania aktywów.