Aplikacje może składać samodzielnie województwo łódzkie albo jednostki samorządu terytorialnego, ale działając w porozumieniu z władzami województwa.

Jakie projekty