Jednym ze standardowych wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa w ubezpieczeniach majątkowych jest to dotyczące szkód powstałych na skutek przerw w dostawie mediów, takich jak energia elektryczna. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy nie mogą wykupić polisy chroniącej przed tego typu ryzykiem? Nie jest tak źle.

– Rynek ubezpieczeniowy oferuje kilka specjalnych rozwiązań, które pozwalają zabezpieczyć się również na wypadek takiego ryzyka – mówi Łukasz Górny, dyrektor Departamentu Rozwoju EIB SA.