Opracowanie harmonogramu naboru wniosków jest zadaniem każdej instytucji zarządzającej programem operacyjnym. Jest on bardzo ważnym elementem organizacyjnym, mającym zapewnić przejrzystość wdrażania Funduszy Unijnych oraz odpowiedni poziom komunikacji na temat programów. Wymóg opracowania harmonogramu naborów został określony w przepisach art. 49 Rozporządzenia ogólnego funduszu unijnych na lata 2021-20271 oraz krajowej ustawy wdrożeniowej na lata 2021-20272. Zgodnie z ww. regulacjami każda instytucja powinna przygotować i opublikować harmonogram naboru nie później niż sześć miesięcy od dnia zatwierdzenia swojego programu operacyjnego przez Komisję Europejską.