UOKiK: PayPal mógł w Polsce złamać prawo

UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza, czy operator płatniczy nie stosuje niedozwolonych zapisów w umowach.

Publikacja: 15.12.2021 12:54

UOKiK: PayPal mógł w Polsce złamać prawo

Foto: Adobe Stock

Prezes UOKiK przygląda się działalności luksemburskiej spółki, należącej do amerykańskiego giganta płatności internetowych PayPal, w zakresie jednostronnej zmiany warunków umowy oraz w zakresie nielegalnych klauzul stosowanych w obrocie konsumenckim.

Wątpliwości wzbudziły postanowienia, które pozwalają na dużą dowolność ingerencji spółki w sposób wykonywania umowy. Przykładowo, zgodnie z tymi postanowieniami, gdy użytkownik dopuści się tzw. „zabronionych działań”, PayPal może m.in. rozwiązać z nim umowę, zamknąć konto, ograniczyć możliwość płacenia, wysyłania pieniędzy lub je zablokować. To dotkliwe sankcje, mogące w praktyce prowadzić do ograniczenia dostępu do własnych środków finansowych i pozbawienia konsumenta możliwości korzystania z usług.

Kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania o uznanie klauzul za niedozwolone lub w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

- Zakres tych uprawnień, które przyznała sobie spółka w regulaminach, jest bardzo szeroki – możliwe jest nawet jednostronne rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - W postępowaniu wyjaśniającym sprawdzimy, czy rzeczywiście PayPal arbitralnie decyduje o wstrzymywaniu świadczenia usług oraz blokowaniu środków na kontach użytkowników bez podawania uzasadnienia ani wskazywania naruszeń, których się oni dopuścili – dodaje.

Również lista wskazanych we wzorcu umowy „zabronionych działań”, na podstawie których PayPal może wstrzymać możliwość korzystania z usługi, jest obszerna i ma charakter otwarty, a zatem ich interpretacja leży wyłącznie po stronie przedsiębiorcy.

Postanowienia dotyczące możliwości stosowania sankcji umownych wobec użytkowników, znajdujące się we wzorcu umownym wykorzystywanym przez PayPal w obrocie z konsumentami, zastrzegają z jednej strony dowolność w ich stosowaniu, a z drugiej brak odpowiedzialności przedsiębiorcy z tego tytułu.

UOKiK sprawdzi czy postanowienia w umowach z użytkownikami - zwłaszcza te dotyczące zasad korzystania z usług PayPal i działań zabronionych - są sformułowane w sposób jednoznaczny i czytelny, a także czy pozwalają PayPal na arbitralność w stosowaniu sankcji w postaci ograniczania, jak i blokowania dostępu do usług.

Kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania o uznanie klauzul we wzorcu umowy stosowanym przez przedsiębiorcę za niedozwolone lub postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Prezes UOKiK przygląda się działalności luksemburskiej spółki, należącej do amerykańskiego giganta płatności internetowych PayPal, w zakresie jednostronnej zmiany warunków umowy oraz w zakresie nielegalnych klauzul stosowanych w obrocie konsumenckim.

Wątpliwości wzbudziły postanowienia, które pozwalają na dużą dowolność ingerencji spółki w sposób wykonywania umowy. Przykładowo, zgodnie z tymi postanowieniami, gdy użytkownik dopuści się tzw. „zabronionych działań”, PayPal może m.in. rozwiązać z nim umowę, zamknąć konto, ograniczyć możliwość płacenia, wysyłania pieniędzy lub je zablokować. To dotkliwe sankcje, mogące w praktyce prowadzić do ograniczenia dostępu do własnych środków finansowych i pozbawienia konsumenta możliwości korzystania z usług.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Materiał partnera
Konsumenci chcą płatności prostych i wygodnych
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Finanse
Ruszyła konkurencja SWIFT: platforma BRICS Pay
Finanse
Minister finansów musi odzyskać znaczenie
Finanse
Były prezes Binance, prosi sędziego by pozwolił mu opuścić USA
Finanse
Mateusz Morawiecki powołał szefa KNF. Kolejna kadencja dla Jacka Jastrzębskiego
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości