Rada Ministrów przyjęła 19 października projekt ustawy, który powinien zainteresować gminy mające na swoim terenie elektrownie wiatrowe. Nowe przepisy dadzą im szansę na odzyskanie straconych w 2018 r. dochodów z podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej

Finansowanie farmy wiatrowej poza limitami opartymi o EBITDA

W tamtym roku zmieniła się, z mocą wsteczną, definicja budowli oraz elektrowni wiatrowych. Przez to zmalała kwota podatku od nieruchomości. Gminy, które na tym straciły, mają prawo do rekompensaty. Aby ją uzyskać, będą musiały złożyć wniosek do wojewody.

Rekompensaty mają być wypłacane do końca 2022 r. Rząd szacuje, że wyniosą w sumie 524,4 mln zł.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 5 lutego 2022 r.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu