Podczas wtorkowego posiedzenia Senat uchwalił poprawki do ustawy z 17 września gwarantującej rządowe rekompensaty dla firm działających na terenie objętym stanem wyjątkowym na pograniczu białoruskim. Zmierzają one do rozszerzenia pomocy dla branż spoza turystyki i gastronomii, którym ma być udzielona pomoc.

– Ta ustawa nie obejmuje wszystkich podmiotów, które ponoszą straty z powodu stanu wyjątkowego. Nie ma tu transportu turystycznego, firm z branży kultury, rozrywki i rekreacji, a także handlu spożywczego i sklepów z pamiątkami – wyliczał senator Adam Szejnfeld (KO).

Czytaj więcej

Krynki (woj. podlaskie).  Tablica informująca o stanie wyjątkowym.
Rekompensaty od rządu za stan wyjątkowy. Kto dostanie i ile

Dodał, że skala pomocy powinna wynieść 80 proc. średniej przychodów od czerwca do sierpnia 2021 r. I zgłosił poprawki o takiej właśnie treści, a Senat w głosowaniu je zaakceptował.

Przyjęto także poprawkę dotyczącą kontroli u przedsiębiorców, u których kwota rekompensaty przekraczałaby 65 tys. zł. Senatorowie zaproponowali, by kontrola w takich przypadkach nie była obligatoryjna.

Przepadła natomiast poprawka zgłoszona przez Grzegorza Biereckiego (PiS), która pozwoliłaby na udzielanie wsparcia innym przedsiębiorcom spoza branży turystycznej. Miałoby to zależeć od uznania wojewody i dotyczyć szczególnie uzasadnionych przypadków. Wojewoda mógłby zdecydować, że dana firma otrzyma rekompensatę ze względu na takie okoliczności, jak poziom strat, utraconych korzyści czy ciężkie położenie materialne.

Ustawa o rekompensatach ma być uzupełnieniem przepisów o wyrównywaniu strat wywołanych stanami nadzwyczajnymi. Istniejąca ustawa z 2002 r. przewiduje bowiem jedynie pokrycie realnych szkód, jakie powstały w związku z rygorami stanu nadzwyczajnego, w tym wyjątkowego. Nie zapewnia wyrównania utraconych korzyści, wynikających np. z braku gości w hotelu czy restauracji.

O rekompensaty z nowej ustawy będzie się można ubiegać już w dniu wejścia w życie ustawy. Zależy to teraz od tego, jak szybko Sejm rozpatrzy senackie poprawki i jak szybko ustawę podpisze prezydent.

Etap legislacyjny: przed uchwaleniem przez Sejm

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ