Na tegoroczne edycje Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP na najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych wpłynęło łącznie ponad 150 prac. Kapituła nagrodziła i wyróżniła 12 autorów i autorek.

W kategorii praca magisterska nagroda trafiła do sześciorga absolwentów polskich uczelni. Główną nagrodę, w wysokości 10 tys. zł otrzymał Maciej Gałecki z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. „Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce w latach 2000–2010".

W kategorii praca doktorska wyróżnione zostały cztery osoby. Główna nagroda, w wysokości 25 tys. zł, trafiła do  Doroty Skały z Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę pt. „Ocena wyników i profili ryzyka banków europejskich – wpływ czynników behawioralnych".

W kategorii Praca habilitacyjna wręczono drugą nagrodę, 30 tys. zł, Pawłowi Niedziółce ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę pt. „Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa". Wyróżnienie w wysokości 20 tys. zł otrzymał Piotr Wdowiński z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Modele kursów walutowych".

Celem konkursów, organizowanych przez NBP, jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Marek Belka w swoim wystąpieniu pogratulował uczestnikom konkursu i wspomniał o osobistym wymiarze przebiegu uroczystości – wydarzenie miało miejsce w jego rodzinnym mieście – Łodzi. Gala wręczenia nagród odbyła się w zabytkowym Pałacu Biedermanna należącym obecnie do Uniwersytetu Łódzkiego.

Konkurs na pracę magisterską odbył się już po raz piąty – jest organizowany co roku. Wyróżnienia za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne wręczono po raz trzeci – w tych kategoriach konkurs organizowany jest co dwa lata.

Przewodniczącym kapituły konkursu jest prof. Alojzy Z. Nowak. Prace oceniają m.in. byli i obecni członkowie Rady Polityki Pieniężnej: Andrzej Kaźmierczak, Anna Zielińska-Głębocka i Stanisław Owsiak.

Wśród partnerów i patronów konkursu znaleźli się: prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, „Rzeczpospolita", „Newsweek", „Forbes", Radio ZET oraz Obserwator Finansowy.

Autopromocja
BLACK WEEKEND

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ