Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

(NASK)  informuje klientów, że planuje całkowitą rezygnację z funkcji rejestratora domeny adresów internetowych „.pl". Od grudnia, z końcem opłaconego okresu rozliczeniowego, NASK przestanie obsługiwać abonentów pod tym kątem i nie będzie odnawiał domen na kolejne okresy rozliczeniowe.

Abonenci będą musieli wybrać innego dostawcę spośród partnerów instytucji, zajmujących się rejestracją adresów.

Z perspektywy tych ostatnich oznacza to, że do wzięcia jest około 14 tys. abonentów, korzystających z około 20 tys. adresów.

Na koniec czerwca NASK obsługiwał bowiem 0,77 proc. wszystkich nazw z domeną .pl, wykorzystywanych przez około 1,4 proc. abonentów.  W sumie zaś około 1 mln podmiotów (66 proc. to przedsiębiorstwa) dysponowało wtedy około 2,6 mln adresów z rozszerzeniem „.pl".

NASK informuje klientów, że chce skupić się na rozwoju, zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa krajowej domeny. Takie informacje przekazuje w listach zapowiadających, że od 1 grudnia wejdzie w życie opublikowany 25 sierpnia nowy regulamin nazw krajowej domeny.

Najistotniejsze zmiany w regulaminie związane z decyzją NASK dotyczą:

* sposobu zawierania i rozwiązywania umów o utrzymywanie nazwy domeny,

* świadczenia przez NASK obsługi, wnoszenia opłat,

* udzielania przez abonenta zgody na świadczenie obsługi przez NASK na rzecz partnera.

W nowym brzmieniu Regulaminu doprecyzowane zostały również zapisy odnoszące się do skutków:

* niepodpisania przez abonenta zapisu na Sąd Polubowny,

* rozwiązania lub wygaśnięcia porozumienia łączącego partnera z NASK,

* nieuiszczenia opłaty dotyczącej obsługi,

* postępowania związanego z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub stabilności systemu domen.

Abonenci korzystający z NASK jako rejestratora powinni wybrać teraz nowego rejestratora do końca okresu rozliczeniowego, jeśli przypada on po wejściu w życie zmian w regulaminie. Otrzymają od NASK pisemną informację o terminie, w którym powinni wskazać następcę-rejestratora.

Na koniec czerwca w Programie Partnerskim NASK-u dla rejestru domeny .pl uczestniczyło 208 rejestratorów, większość z nich (123) miała siedzibę w Polsce. 59 rejestratorów z siedzibą w innych krajach europejskich obsługiwało 12,69 proc. nazw domeny .pl, zaś pozostałych 26 rejestratorów mających siedzibę poza Europą, obsługiwało 9,55 proc. nazw domeny.pl.

Proces informowania abonentów będzie rozciągnięty w czasie i ostatnie podmioty mogą otrzymać informację nawet 9 miesięcy po wejściu w życie nowego regulaminu.

Według dostępnych danych w Polsce zarejestrowanych jest około 2,6 mln adresów z domeną ".pl". Największy udział w tym rynku (około 24 proc.) ma Home.pl, czekająca na zgodę urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez niemiecką grupę United Internet. Drugie miejsce zajmuje Nazwa.pl.