Przyszłość zrównoważonego rozwoju: integracja AI i ESG

ESG i AI to ostatnio bardzo nośne tematy, dlatego niepokojące jest, jak wielu decydentów nie zdaje sobie sprawy z pełnego znaczenia tych obszarów dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Aby rzeczywiście przestawić gospodarkę na zrównoważone tory, niezbędne są szeroko zakrojone działania, obejmujące wszystkich uczestników życia polityczno-gospodarczego.

Publikacja: 18.04.2024 09:00

Kamila Wosińska, head of group ESG data governance, senior manager CSR, GFT

Kamila Wosińska, head of group ESG data governance, senior manager CSR, GFT

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Wzrost świadomości na temat zmian klimatycznych i społecznych oraz edukacja członków rad nadzorczych i właścicieli firm w obszarze wpływu zarządzanych przez nich podmiotów na otoczenie są obecnie kluczowe. Fundamentem dla skutecznej zmiany jest rzetelna edukacja i wysoka świadomość społeczna. Dyrektywa CSRD stawia przed przedsiębiorstwami konkretne wyzwania, takie jak konieczność dostosowania się do nowych regulacji i transformacja modeli biznesowych.

Jednocześnie inwestycje w AI i nowe technologie umożliwiają efektywniejsze integrowanie czynników ESG ze strategią biznesową oraz dokładniejsze raportowanie w zakresie ESG. Obecnie wciąż obserwujemy dynamiczny rozwój AI, który jest odczuwalny m.in. przez potężne inwestycje, szczególnie w Duże Modele Językowe (LLM), oraz równolegle szybkie zmiany regulacyjne (m.in AI Act) mające na celu zarówno promowanie, jak i kontrolę rozwoju tej technologii.

LLM niewątpliwie znajdą zastosowanie w licznych sektorach, w tym również w obszarach związanych z ESG – mówi Tomasz Smoleński, Chief AI & Data Strategy Officer, GFT. – Jednym z przykładów może być automatyczne weryfikowanie treści publikowanych przez przedsiębiorstwa, sprawdzające ich zgodność z obowiązującymi politykami i regulacjami.

W procesie interpretacji i implementacji zmian legislacyjnych, takich jak wspomniane dyrektywy CSRD, czy AI Act, niezbędne staje się uwzględnienie perspektywy różnorodnych interesariuszy i liderów, którzy odgrywają fundamentalną rolę w prowadzeniu dialogu międzysektorowego i międzynarodowego.

Potrzebna jest synergia działań sektorów edukacji, przedstawicieli rządu, NGOs i biznesu – podkreśla Kamila Wosińska, Head of Group ESG Data Governance, GFT. – Biznes, wykorzystując swoje zasoby i know-how, jest w stanie przekuwać teoretyczne koncepty w konkretne rozwiązania technologiczne, odpowiadające na wymogi regulacyjne oraz realne potrzeby społeczne i środowiskowe.

W obliczu tych wyzwań współpraca i dialog międzysektorowy stają się niezbędne. Tylko przez zintegrowane podejście, łączące specjalistyczną wiedzę, innowacyjność technologiczną i sprzyjające środowisko regulacyjne i finansowe, możemy w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorcy powoli zaczynają rozumieć, że nawet jeżeli nie ma ustawowego obowiązku raportowania zagadnień ESG, to zaczynają tego oczekiwać duzi kontrahenci, więc zajęcie się tymi tematami jest niezbędne, aby zachować konkurencyjność.

Inwestycje w nowe technologie mogą odegrać kluczową rolę w minimalizowaniu kosztów, poprawie efektywności procesów oraz precyzji w raportowaniu ESG.

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Wzrost świadomości na temat zmian klimatycznych i społecznych oraz edukacja członków rad nadzorczych i właścicieli firm w obszarze wpływu zarządzanych przez nich podmiotów na otoczenie są obecnie kluczowe. Fundamentem dla skutecznej zmiany jest rzetelna edukacja i wysoka świadomość społeczna. Dyrektywa CSRD stawia przed przedsiębiorstwami konkretne wyzwania, takie jak konieczność dostosowania się do nowych regulacji i transformacja modeli biznesowych.

Pozostało 82% artykułu
Dodatki
Pokolenie Z w dobie AI a programy lojalnościowe
Dodatki
Przez żołądek do serca pracownika
Materiał partnera
Jakoś to będzie... czy przezorny zawsze ubezpieczony?
Materiał partnera
Wzrost wartości Twoich finansów? – jak wykorzystać do tego lokaty i rachunek oszczędnościowy Santander Consumer Banku
Materiał partnera
Opakowania uzupełniające przyszłością branży kosmetycznej
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy