Polskie firmy z sukcesem inwestują w odbudowę ukraińskiej gospodarki

Ponad 600 polskich przedsiębiorstw – pomimo wojny – nadal prowadzi interesy w Ukrainie, a kolejne przeszło 2,5 tys. już dziś wyraziło zainteresowanie udziałem w odbudowie tego państwa.

Publikacja: 31.08.2023 09:00

Materiał partnera

Wspólnie z firmami ukraińskimi mogą one korzystać ze wsparcia ze strony Zagranicznego Biura Handlowego PAIH, które 5 lipca 2023 r. powróciło do Kijowa po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi.

Niebawem dołączy do niego kolejne biuro w zachodniej Ukrainie. Oba mają funkcjonować w formule one-stop-shop. Już dziś polskie firmy z powodzeniem uczestniczą w projektach odbudowy w Ukrainie. Dobrym przykładem może być firma Control Process SA, która wygrała i realizuje przetarg na budowę kompleksu przeróbki komunalnych odpadów twardych we Lwowie. Całkowity koszt kontraktu wynosi 34,8 mln euro.

W Ukrainie operuje również firma Drog-Bud, która z sukcesem buduje pięć ukraińskich dróg o łącznej długości 134,9 km, wiodących do polskiej granicy w ramach międzyrządowej umowy o pomocy wiązanej, realizując tym samym zlecenie na 90 mln euro. Ostatnio również już obecna w Ukrainie Grupa Cersanit zainwestowała 20 mln euro w nową linię produkcyjną w Ukrainie, dzięki której fabryka zwiększy moc produkcyjną o niemal 20 proc. i stworzy 60 nowych miejsc pracy. W tym roku Cersanit skorzystał z pożyczki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w wysokości 42 mln euro na zwiększenie swojej roli w odbudowie infrastruktury Ukrainy zniszczonej przez wojnę. Takich przykładów na udaną obecność polskiego biznesu w Ukrainie można przywołać więcej, a naszym głównym celem jest to, aby polskich firm, które z korzyścią inwestują w procesy odbudowy ukraińskiej gospodarki, było jeszcze więcej.

Na niedawnym spotkaniu z przedstawicielami Związku Banków Polskich, które miało miejsce w ramach specjalnego zespołu międzyresortowego ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, szefowie największych banków w Polsce wskazywali, że akcja kredytowa dotycząca projektów inwestycyjnych w Ukrainie pojawi się tam, gdzie będą dostępne gwarancje rządowe. Z badań Związku Banków Polskich wynika, że banki działające w Polsce chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, ponieważ ich klienci są zainteresowani produktami kredytowymi dotyczącymi ukraińskiego rynku. Dlatego fundamentalne znaczenie ma nowelizacja tzw. ustawy o KUKE. To pierwsze w Europie takie rozwiązanie, które pozwoli KUKE, czyli Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, ubezpieczać inwestycje i operacje handlowe w Ukrainie. Do tej pory było to niemożliwe ze względu na analizę ryzyka. Nowe przepisy obniżają poziom ryzyka z uwagi na ważny interes państwowy. Polscy eksporterzy zyskają większy wybór ubezpieczeń i będą mogli skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Atrakcyjniejsze zasady ubezpieczeń eksportowych KUKE to także rozszerzony krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z ubezpieczeń gwarantowanych oraz szerszy katalog ubezpieczeń, które oferuje KUKE. Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń towarowych w transporcie międzynarodowym.

Jednym z zadań, które jest realizowane przez zespół Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej jest przygotowanie Białej Księgi, w której będą zebrane informacje o obszarach problemowych, które we współpracy ze stroną ukraińską powinny być rozwiązane, aby usprawnić funkcjonowanie polskich firm w ukraińskiej gospodarce, zarówno teraz, jak i szczególnie w perspektywie powojennej odbudowy. Dlatego przeprowadziliśmy cykl konsultacji z przedsiębiorcami, którzy deklarują chęć uczestniczenia w procesie odbudowy. Ich uwagi będą uwzględnione podczas prac nad Białą Księgą, która będzie diagnozowała kwestie sporne we wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich oraz sposoby ich rozwiązania. Biała Księga ma zostać opublikowana na przełomie sierpnia i września tego roku.

W najbliższych tygodniach września Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej planuje kolejną misję gospodarczą w zachodniej Ukrainie i Kijowie, w której udział wezmą polskie firmy zainteresowane wejściem na rynek ukraiński, lub zwiększeniem swojego potencjału, w przypadku gdy są już tam obecne.

Materiał partnera

Materiał partnera

Wspólnie z firmami ukraińskimi mogą one korzystać ze wsparcia ze strony Zagranicznego Biura Handlowego PAIH, które 5 lipca 2023 r. powróciło do Kijowa po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi.

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
Kluczowy element Tarczy Wschód na wyciągnięcie ręki
Dodatki
Planowanie ścieżki edukacyjnej to ważny krok w budowaniu kariery zawodowej
Dodatki
Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele czy inżynierowie należą do zawodów mniej narażonych na zniknięcie
Dodatki
Zetki na rynku pracy
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Dodatki
Jeśli nie lekarski, to co?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży