Nad utworzeniem wykazu pracowało 30 analityków. Prace zespołu były prowadzone pod bezpośrednim nadzorem Prezesa Agencji oraz dyrektorów wydziałów analitycznych. W toku prac przygotowano nie tylko wykaz technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej (TLK) ale także szczegółowe zasady stosowania technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej wraz z określeniem oczekiwanych korzyści zdrowotnych oraz wskaźniki oceny efektywności terapii a także opracowania analityczne w formacie raportów.

 

W efekcie tych prac utworzono wykaz 35 technologii lekowych, które mogą być finansowane w ramach Funduszu Medycznego. Ich lista dostępna jest na www.aotm.gov.pl