Jak wskazuje UODO, edukacja dzieci i młodzieży, ale także ich rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnych to jeden z głównych celów ogólnopolskiego programu edukacyjnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dla szkół „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli".

Czytaj także: RODO: monitoring w szkołach do kontroli

 

Realizowany od 9 lat projekt dowodzi, że ochrony danych osobowych można uczyć w różny sposób. Nie tylko omawiając te zagadnienia na godzinach wychowawczych, lekcjach polskiego bądź języków obcych czy zajęciach z takich przedmiotów, jak: podstawy przedsiębiorczości, matematyka albo technika.

Najatrakcyjniejsze dla uczniów, a przez to najskuteczniejsze, są te inicjatywy i rozwiązania, które naukę łączą z zabawą.

– Program „Twoje dane – Twoja sprawa" od wielu lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw – powiedziała dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes UODO, otwierając dwudniowe szkolenie (15-16 pażdziernika 2018 r.) dla koordynatorów programu w szkołach, a tym samym inaugurując tę edycję projektu.

– Realizacja programu przez tysiące szkół, dziesiątki tysięcy nauczycieli i setki tysięcy uczniów dowodzą, że zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności wciąż jest ogromne. Uczniowie są coraz bardziej świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Natomiast brakuje im nadal wiedzy praktycznej. Brak im też rozwagi, mądrości życiowej i przewidywania konsekwencji swojego działania, co rodzi istotne zagrożenia. Dlatego tak ważne jest kształtowanie ich odpowiednich i świadomych postaw zarówno w realnym, jak i zwłaszcza cyfrowym świecie. Jest jeszcze wiele do zrobienia, aby ochrona prywatności stała się nawykiem, tak jak codzienne odrabianie lekcji– dodała.

Szkolenie dla pracowników szkół - uczestników projektu UODO było okazją do ugruntowania przez nich wiedzy na temat ochrony danych osobowych. W pierwszym dniu spotkania, podczas prowadzonych przez ekspertów z UODO wykładów i debat, poznali oni podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Dowiedzieli się, w jakich sytuacjach zastosowanie znajdą przepisy szczególne, a kiedy należy odwołać się do ogólnych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO, czyli ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Szczegółowo omówiono też kwestie związane z publikacją zdjęć na stronach internetowych, realizowaniem obowiązku informacyjnego czy stosowaniem przez szkoły monitoringu wizyjnego.

Chętni mogli też skorzystać z porad ekspertów UODO dyżurujących w specjalnym punkcie konsultacyjnym.

Uczestnicy szkolenia otrzymali też przygotowany przez UODO pakiet materiałów edukacyjnych, zawierający: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację Programu.

Dr Edyta Bielak-Jomaa wskazała, że takie spotkania są najbardziej efektywnym forum edukacyjnym. Zapowiedziała też realizację innych form wsparcia uczestników programu – webinaria i spotkania w poszczególnych województwach.

Drugi dzień szkolenia to czas na dokładne omówienie i zaprezentowanie najciekawszych inicjatyw i projektów, które opracowały i realizowały szkoły uczestniczące w poprzednich edycjach programu. Takich, które naukę łączą z zabawą.

Jednym z nich był projekt „ESCAPE ROOM – ODOland". Uczniowie, podzieleni na grupy, mają za zadanie rozwiązać różne zadania, żeby dotrzeć do hasła końcowego, które jest kluczem do wyjścia z pokoju zagadek. Każda grupa ma inne zadanie, ale wszyscy muszą ze sobą współpracować, by osiągnąć sukces – poznać hasło końcowe. Projekt ten, zainicjowany i prowadzony przez Małgorzatę Wędrychowicz ze Szkoły Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi, był nagrodzony w konkursie UODO organizowanym podczas ubiegłorocznej edycji programu.

To właśnie dzięki kreatywności i zaangażowaniu nauczycieli uczestniczących w kolejnych edycjach programu edukacyjnego UODO powstało wiele atrakcyjnych programów edukacyjnych i scenariuszy lekcji, które teraz mogą być inspiracją dla kolejnych uczestników projektu, który zyskuje coraz większa popularność i zasięg.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa" - skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli - jest systemowym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizowanym na skalę ogólnopolską. Rocznie przystępuje do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie rocznie Program realizuje ok. 3 tys. nauczycieli oraz 40 tys. uczniów.

UODO wskazuje, że w VIII jego edycji uczestniczyły 334 placówki. Ponad 50 tys.uczniów w całej Polsce brało udział w zajęciach i wydarzeniach tematycznych. Zrealizowano ok. 5 tys. lekcji na temat ochrony danych osobowych. Podjęto ponad 900 działań edukacyjnych (zajęć i wydarzeń tematycznych), w tym 350 z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Od samego początku, czyli od 2009 roku, patronat honorowy nad programem sprawują Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym projektu.