Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył kolejną karę finansową za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Tym razem kara wyniosła „tylko" 55 tys. zł, więc jest dużo niższa niż pierwsza opiewająca na prawie 1 mln zł.

Czytaj też: Kolejna kara za naruszenia dot. danych osobowych

Tym razem chodziło o związek sportowy, który na swojej stronie internetowej zamieścił dane sędziów w sezonie 2015 r., z podaniem informacji nt. ich numerów PESEL i miejsca zamieszkania. Związek dopiero w 2018 r. zorientował się, że publikacja takich danych jest niezgodna z RODO i usunął je ze swojej strony. I poinformował urząd o tym fakcie w myśl obowiązujących przepisów. Okazało się jednak, że dane nadal można było odnaleźć na stronie związku. PUODO uznał, że naruszenie danych osobowych zostało usunięte nieskutecznie, bez należytej staranności i dopiero w czasie postępowania wyjaśniającego.