Kodeks ma doprecyzować zakres zastosowania przepisów unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Rozporządzenie, które wchodzi w życie 25 maja 2018 r., ujednolica przepisy o ochronie danych osobowych państw członkowskich.

– Kodeks zwiększy ochronę danych osobowych pacjentów i otworzy rynek ochrony zdrowia na nowe technologie. Pozwoli też dostosować wytyczne i standardy bezpieczeństwa danych do postępu technologicznego – mówi Marcin Węgrzyniak, szef Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Obok CSIOZ nad opracowaniem kodeksu pracuje m.in. Polska Federacja Szpitali, organizacje pacjentów, pracodawców, a także medyków.