Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł (w ujęciu wyrównanym sezonowo) o 0,4 proc. w trzecim kw. 2022 r. w ujęciu kwartalnym - poinformował Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 0,3 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym (wyrównanym sezonowo). W ujęciu rocznym, PKB (niewyrównany sezonowo) wzrósł o 1,2 proc. w III kw. 2022 r. Konsensus rynkowy wynosił 1,1 proc. wzrostu w tym ujęciu.

Czytaj więcej

Dane ze strefy euro okazały się nieco lepsze od prognoz

Konsumenci dali zauważalny impuls do wzrostu gospodarczego swoimi wydatkami – wynika z raportu Destatis. Konsumpcja prywatna wzrosła o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Niemniej jednak ogólna perspektywa jest ponura. W obecnym ostatnim kwartale 2022 roku i na początku przyszłego roku większość ekspertów spodziewa się spadku niemieckiego PKB.

Jednak ostatni wzrost indeksu koniunktury Ifo zasygnalizował, że recesja może być łagodniejsza niż początkowo zakładano ze względu na kryzys energetyczny będący następstwem wojny w Ukrainie.