Lista obejmuje projekty „rządowe", czyli przygotowane przedsiębiorstwa publiczne oraz ministerstwa.

Dwie inwestycja – Tauronu Dystrybucja (o wartości 1,7 mld zł) oraz Przewozów Regionalnych (0,45 mld zł) zostały już do EFIS złożone i podlegają ocenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 26 projektów ma zostać przedstawionych w tym roku, a 17 – w 2017 r. i po jednym z kolejnych latach. Najliczniejszą grupą projektów są przedsięwzięcia z sektora energetycznego (w sumie 23 projekty). Inwestycje o największej wartości dotyczą infrastruktury energetycznej i petrochemicznej, żeglugi śródlądowej, transportu szynowego oraz transportu morskiego.

Największe inwestycje to:

- budowa morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim przez PGE EO – 13 mld zł,

- budowa drogi wodnej na Odrze o odcinku 242 km przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 11 mld zł

- budowa Kanału Śląskiego (połączenie Odry z Wisłą) przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - 11 mld zł

- budowa linii kolejowej na odcinku Podłęże-Mszana Dolna oraz modernizacja linii Chabówka-Nowy Sącz przez PKP PLK – 7,1 mld zł

- rozbudowa infrastruktury portowej przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście – 4,2 mld zł,

- nowy kompleks petrochemiczny w Gdańsku przez Grupę Lotos - 3,6 mld zł

- budowa kaskady odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Grupę Energa – 3,5 mld zł.

Jak mówił na konferencji prasowej wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, prace nad opracowaniem listy projektów, które mogłyby ubiegać się o finansowanie w ramach tzw planu Junckera, trwały od kilku miesięcy. Wstępne lista inwestycji obejmowała ponad 100 pozycji (a ta przygotowane przez poprzedni rząd nawet ponad 200). Ministerstwo Rozwoju postawiło na takie przedsięwzięcia, które odpowiadają preferencjom EBI (energetyka odnawialna i środowisko), są spójne z tzw. planem Morawieckiego oraz są w miarę dobrze przygotowane.

– EFIS nie ma kopert narodowych, rywalizujemy z całą Europą, ale liczmy na owocną współpracą z EFIS. Robimy wszystko, by zwiększyć pule inwestycji w Polsce, im więcej inwestycji tym bardziej możemy liczyć na wzrost innowacyjności – podkreślał premier.

EFIS to kluczowy instrument służący realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera), czyli pobudzania inwestycji w UE, które w efekcie kryzysu zmniejszyły się o ok. 200-300 mld euro Fundusz ma w sumie, dzięki dźwigniom finansowym, przyczynić się do realizacji inwestycji o wartości 315 mld euro. EFSI udziela kredytów, ale są one na tyle atrakcyjne, że pozwalają na realizację mniej marżowych projektów.

Dotychczas największymi beneficjentami planu Junckera okazują się kraje rozwinięte. Włochy otrzymały finansowanie dla 33 projektów, Niemcy – 16, Wielka Brytania – 15, a Hiszpania – 13. Polska na tym tle wypada słabo, ma zaakceptowany jeden projekt – dwóch linii produkcyjnych mleka w proszku Mlekovity. Jak wyliczał wiceminister rozwoju Witold Słowik, 2 projekt rządowe są w trakcie oceny, a wkrótce powinny zostać złożone dwa projekty samorządowe (budowa szpitala wojewódzkiego w Toruniu oraz projekt budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu).