Sejm przedłużył wsparcie dla Ukraińców. Jesienią nastąpi weryfikacja świadczeń

Osoby, które opuściły Ukrainę w wyniku prowadzonych w tym kraju działań wojennych, do końca września 2025 r. nadal będą mogły legalnie mieszkać, pracować i uczyć się w Polsce.

Publikacja: 15.05.2024 20:28

Sejm przedłużył wsparcie dla Ukraińców. Jesienią nastąpi weryfikacja świadczeń

Foto: Adobe Stock

W środę, 15 maja Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Ukraińcy mogą w Polsce legalnie mieszkać i pracować

W związku z tym, do 30 września 2025 r. pobyt w Polsce uchodźców wojennych z Ukrainy zostaje uznany za legalny, co automatycznie umożliwia zainteresowanym pracę w Polsce. Rozwiązania zawarte w ustawie zapewniają także dostęp do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych, a także świadczeń wypłacanych przez ZUS.

W nowelizacji uwzględniono zmiany w dotychczasowych przepisach, m.in. nie dofinansowując noclegów i wyżywienia w małych ośrodkach pobytu zbiorowego, nakładając na wszystkie ośrodki, w których są zakwaterowani Ukraińcy obowiązek podpisywania umów z wojewodami czy też uniemożliwiając od 1 lipca goszczenie obywateli Ukrainy w mieszkaniach prywatnych. Zlikwidowana zostaje także jednorazowa pomoc w kwocie 300 zł, a otrzymywanie świadczenia 800+ oraz Dobry Start jest uzależnione od realizacji obowiązku szkolnego. Z kolei od 1 stycznia 2025 r. wszystkie dzieci ukraińskie zostają wskutek przyjętej ustawy zobowiązane do nauki w przedszkolu lub szkole.

Czytaj więcej

Lekarze z Ukrainy mają znać język polski. Będzie wymóg w ustawie

MSWiA: elektroniczny system uszczelni pobieranie świadczeń przez obcokrajowców

Maciej Duszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił w trakcie debaty w Sejmie oraz podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, że po wakacjach ma wystartować elektroniczny system, który uszczelni pobieranie świadczeń przez obcokrajowców. W przypadku wyjazdu obcokrajowca z Polski na dłużej niż 30 dni, wypłata wszystkich świadczeń będzie zawieszona.

Ustawa przedłuża także okres, w którym obywatelowi Ukrainy z kwalifikacjami lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej uzyskanymi poza terytorium państw członkowskich UE, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu. Lekarze będą jednak zobowiązani do przedłożenia właściwej okręgowej radzie lekarskiej dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.

Ukraińcy potrzebni są na froncie i na polskim rynku pracy

Poseł Włodzimierz Skalik z Konfederacji powiedział w trakcie debaty w Sejmie, że w nowelizacji brakuje zachęt do powrotu mężczyzn w wieku poborowym do Ukrainy, aby walczyli za ojczyznę. W ocenie posła, odpowiednie byłoby wyłączenie ich z otrzymywania świadczeń (zwłaszcza finansowych). Konfederacja bezskutecznie próbowała przyjąć poprawkę, zgodnie z którą świadczenia nie przysługiwałby mężczyznom w wieku od 25. do 60. roku życia.

- Uważam, że mężczyźni w wieku poborowym powinni dostać zachęty do tego, aby wracać do Ukrainy — mówi „Rzeczpospolitej” Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Jak dodaje, do indywidualnego rozpatrzenia należą sytuacje, gdy ktoś nie może walczyć na froncie z uwagi na stan zdrowia.

Prezes Mirosław Skórka jest natomiast przeciwny zmuszaniu ukraińskich mężczyzn do powrotu do Ukrainy. - Jestem przeciwnikiem dyskryminacji ludzi z uwagi na to, czy chcą, czy nie chcą walczyć, ponieważ są osoby, które się do tego nie nadają. Nie uważam, że powinno się te osoby zmuszać do walki, a należy je zachęcać, stymulować do powrotu i pokazywać pozytywne przykłady - dodaje prezes Mirosław Skórka.

Z kolei poseł Grzegorz Woźniak z Prawa i Sprawiedliwości w trakcie debaty w Sejmie zauważył, że wskutek tego, że Ukraińcy zasilili nasz rynek pracy, polscy przedsiębiorcy nie mieli problemów z zapewnieniem ciągłości produkcji. Poseł Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej dodał, że gdyby nie Ukraińcy, wielu polskich przedsiębiorców nie miałoby rąk do pracy.

Aktualne rozwiązania wspierające Ukraińców przebywających w Polsce obowiązują do 30 czerwca. Przyjęta przez Sejm w środę, 15 maja nowelizacja wchodzi w życie od 1 lipca.

Czytaj więcej

Rząd wprowadza nowe obowiązki dla uchodźców z Ukrainy

W środę, 15 maja Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Ukraińcy mogą w Polsce legalnie mieszkać i pracować

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności