Czy na stronie internetowej mazowieckiej Brygady Obozu Narodowo-Radykalnego doszło do propagowania rasizmu, faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych? Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Interwencja Rzecznika dotyczyła artykułu opublikowanego na stronie mazowieckiego ONR, zatytułowanego „Adam Busse: Separatyzm rasowy – odpowiedź na multikulti w XXI wieku". Tekst dostępny był od 17 sierpnia do 12 listopada ub. r. Zaniepokojenie Rzecznika wzbudziły pojawiające się w tekście wezwania do przywrócenia prymatu białej rasie czy odwołania do teorii o supremacji białej rasy. W tekście pojawiały się również niemające oparcia w faktach, ale za to nacechowane emocjonalnie stwierdzenia obciążające imigrantów odpowiedzialnością za wzrastające statystyki przestępczości czy nieustające konflikty etniczne. Wypowiedzi takie, zdaniem Rzecznika, mogły zaś prowadzić do rozbudzenia wśród odbiorców tekstu poczucia zagrożenia, ale też niechęci czy wręcz nienawiści na tle rasowym, narodowościowym czy etnicznym.

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich przypomniał, że publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych oraz propagowanie wartości charakterystycznych dla faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa jest przestępstwem. Karaniu w szczególności powinna podlegać wszelka propaganda oparta czy to na teoriach o wyższości jednej rasy lub grupy osób określonego koloru skóry lub pochodzenia etnicznego, czy też ideologiach usiłujących usprawiedliwić lub popierać nienawiść i dyskryminację rasową w jakiejkolwiek postaci.