- Bardzo cieszymy się z tego rozstrzygnięcia. Jest to jedna z nielicznych decyzji sądów w sprawach dotyczących umieszczania cudzoziemców w ośrodkach – mówi Jacek Białas, prawnik HFPC i pełnomocnik uchodźczyni.

W 2011 r. Iranka opuściła swój kraj i przed prześladowaniami wyjechała do Holandii. Ponieważ wcześniej wydana jej została polska wiza, to na podstawie przepisów UE została przekazana do Polski, w celu rozpatrzenia jej wniosku o nadanie statusu uchodźcy.

Zaraz po przekazaniu do Polski cudzoziemka została zatrzymana przez funkcjonariuszy straży granicznej i umieszczona w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

- Przyczyną pozbawienia wolności cudzoziemki w strzeżonym ośrodku było nielegalne przekroczenie granicy oraz konieczność potwierdzenia jej tożsamości – mówi Jacek Białas.

Sąd stwierdził, że zatrzymanie i pobyt w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców były bezzasadne. Cudzoziemka została przekazana do Polski na podstawie porozumienia pomiędzy Holandią a Polską, ponadto podczas składania wniosku o nadanie statusu uchodźcy przedstawiła swój irański dowód tożsamości.

- Nie można zatem było uznać iż przekroczyła ona granicę nielegalnie ani że zachodziła konieczność ustalenia jej tożsamości – powiedział Jacek Białas.

Sąd przyznał cudzoziemce całość wnioskowanej kwoty zadośćuczynienia. Wyrok nie jest prawomocny.