Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2022 r. Jak mówił na konferencji prasowej Tadeusz Kościński, minister finansów, dochody zaplanowano na poziomie ok. 481,4 mld zł, wydatki – 512,4 mld zł, a limit deficytu ustalono na 30,9 mld zł.

Takie dane to lekka zmiana w porównaniu do pierwszego projektu ustawy budżetowej, który rząd przyjął miesiąc temu. Tam dochody określono na poziomie 475,6 mld zł, wydatki - 505,6 mld zł, a deficyt – 30 mld zł.

Czytaj więcej

Budżet „cierpi” na nadmiar dochodów z podatków

Wiceminister finansów Sebastian Skuza podkreślał, że dochody podatkowe ogółem wzrosną w 2022 r. w porównaniu do planu na 2021 r., z wyjątkiem dochodów z PIT. Te mają być o ok. 4,1 mld zł mniejsze ze względu na zasadnicze obniżki podatku przewidziane w Polskim Ładzie.

Po stronie wydatkowej w budżecie na 2022 r. przewidziano kontynuację dotychczasowych programów strategicznych, jak i wprowadzenie nowych (np. kapitał opiekuńczy to ok. 3,2 mld zł wydatków rocznie). Nakłady na służbę zdrowia mają zostać podniesione do 5,7 proc. PKB, a na obronę narodową – do 2,2 proc. PKB, znajdą się też pieniądze na waloryzację świadczeń emerytalnych (o wskaźnik 4,89 proc.), a także wzrost wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.

Minister Skuza podkreślał, że w części bieżącej budżet na 2022 r. jest praktycznie zrównoważony, ponieważ na wydatki majątkowe przeznaczono ok. 31 mld zł, czyli mniej więcej tyle, ile maksymalny deficyt.

– Gospodarka odbija się po pandemii, rośnie eksport, produkcja, konsumpcja. Finanse publiczne są w dobrym stanie, na co wskazują też agencje ratingowe, na koniec sierpnia mamy nadwyżkę w budżecie na poziomie 43 mld zł - podkreślał też na wstępie minister Kościński. –- Ale to nie jest czas konsolidację fiskalną, to moment by podtrzymywać ten dobry okres na gospodarki – zaznaczył Kościński.

Dodał, że wedle prognoz MF, PKB w tym roku wzrośnie o 4,9 proc., a w 2022 r. – o kolejne 4,6 proc. – Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD czy agencje inwestycyjne, wszyscy zalecają, byśmy podtrzymywali naszą strategię dla finansów publicznych – mówił Kościński.

Minister finansów, odnosząc się do zarzutów, że rząd ukrywa coś w finansach publicznych i nie pokazuje opinii publicznej wszystkich wartości, zaznaczył, że w projekcie budżetu są też podstawowe dane o finansach wedle metodologii UE, obejmującej cały sektor finansów publicznych (a nie tylko budżet centralny). W takim ujęciu deficyt sektora w 2022 r. ma wynieść 2,8 proc. PKB, a dług – 55,6 proc. PKB. Oba te wskaźniki mają się plasować poniżej unijnych limitów wynoszących odpowiednio 3 proc. PKB oraz 60 proc. PKB.