Światowy transport masowych produktów rolnych w rodzaju zbóż czy cukru odbywał się tradycyjnie statkami zabierającymi jednorazowo 60 - 70 tys. ton. Ale rynek zmienia się, bo armatorzy szukają sposobów zapełnienia kontenerów po rozładowaniu ich z artykułów przemysłowych w krajach zachodnich i proponują konkurencyjne stawki za przewóz towarów do Azji, głównego na świecie ośrodka produkcji.

Jednocześnie w Azji rośnie popyt na zboża paszowe, bo coraz większe dochody jej mieszkańców powodują odchodzenie od tradycyjnego jadłospisu opartego na ryżu i większe spożycie mięsa i nabiału, co stwarza okazję do działania mniejszym importerom.

Oczekuje się, że do 2022 r. Chiny prześcigną Unię Europejską jako największy na świecie konsument wieprzowiny per capita, zaś spożycie produktów mlecznych wzrośnie o 38 proc. — wynika z prognozy FAO.

- Gospodarczy rozwój Azji Płd. -Wsch. wywołuje popyt na wyższą jakość, dania wysoko białkowe, a porty nie zawsze są przystosowane do odbioru masowców — uważa Brian Bickford z amerykańskiej AgriLogistics, specjalizującej się w morskim transporcie zboża. — W tym regionie istnieje mnóstwo małych, rozwijających się firm i sklepów, które mogą pozwolić sobie na 1000 czy 5000 ton towarów rolnych, ale nie mogą uczestniczyć w większym handlu. Kontenery są dla nich rozwiązaniem — dodał.

Czasem kupowanie towarów w skali masowej może być ekonomiczne, może jednak wywierać presję na kapitał obrotowy importera. W typowym kontenerze 20-stopowym mieści się zwykle zaledwie 20 ton ziarna. — Linie kredytowe nie nadążały tak naprawdę za wzrostem cen żywności — stwierdził makler z Singapuru, sprzedający w Azji amerykańskie kukurydzę i śrutę sojową.

Eksport kontenerami amerykańskiego zboża do Azji zwiększył się ponad dwukrotnie od 2006 r. do 470 832 20-stopowych kontenerów w ciągu 10 miesięcy 2013 r., o 10 proc. wobec poprzedniego roku — wynika z danych resortu rolnictwa USA. Analitycy szacują, że 12-15 proc. australijskiego eksportu ziarna jest teraz wysyłane kontenerami do Azji. — Wiemy, że handel zbożem w kontenerach rośnie, zwłaszcza w Australii z powodu bliskości rynków dalekowschodnich — stwierdził starszy ekonomista w Międzynarodwej Radzie Zbożowej, Jurij Makarow.

Azja jest głównym adresatem kontenerowych dostaw zboża, ale ożywiony handel nim odbywa się też z Ameryki Łacińskiej do Europy i z Europy na Bliski Wschód. Ok. 12 proc. światowego handlu towarami rolnymi, olejami jadalnymi i zbożem, tradycyjnie wysyłanymi luzem przewieziono w 2012 r. kontenerami — ustaliła firma doradcza marynarki handlowej Saebury Group.

Elastyczna opcja

Kontenery stanowią bardziej elastyczną opcję dla mniejszych eksporterów i importerów. — Poza dużymi firmami obrotu płodami rolnymi większość rolników nie wypełni w pojedynkę jednego statku — twierdzi analityk żeglugi w firmie doradczej Alphaliner, Jan Tiedemann. — Z kontenerami jest inaczej. Rolnik może teoretycznie sprzedać przez eBay 100 ton ziarna i wysłać jej statkiem do Chin.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Koszt wysyłki cukru morzem w kontenerach z Brazylii do Chin może wahać się od praktycznie zera do 20 dolarów za tonę w porównaniu z 70 dolarami za tonę w transporcie luzem — podał makler cukrem w firmie obrotu płodami rolnymi RCMA, Bas Van Goor.

- Korzyść jest wyraźna dla armatora, bo zyskuje na elastyczności wysyłki towaru w mniejszych ilościach, co pozwala dostarczać je szybko do wielu miejsc przeznaczenia — uważa szef działu handlu i marketingu w największej na świecie firmie transportu kontenerowego, Maersk Line, Vincent Clerc.

Dalszy wzrost handlu żywnością w kontenerach zależy w pewnym stopniu od światowego popytu na azjatyckie towary przemysłowe, które zapewniają puste kontenery w drodze powrotnej krajom eksportującym żywność. — Zależymy od amerykańskiego konsumenta, aby zrobił co do niego należy dla utrzymania płynności naszego biznesu. Znacznie trudniej znaleźć kontener do wysłania towaru, jeśli amerykański konsument nie kupił lalki Barbie czy komputera Della, które przypłynęły tym kontenerem w minionym tygodniu — zauważył Bickford z AgriLogistics.