InPost chce unieważnienia wygranego przez Pocztę Polską - wartego 30 mld zł - konkursu na operatora wyznaczonego. Operator ten przez dekadę – od stycznia 2016 r. – będzie odpowiadał za dostarczanie listów milionom Polaków.

– Tryb unieważnienia przetargu na obsługę korespondencji przez Centrum Usług Wspólnych został uznany przez  Krajową Izbę Odwoławczą za niedopuszczalny w świetle orzecznictwa Trybunału Europejskiego, jak również nieuzasadniony merytorycznie. Tym samym wybór oferty InPost przez CUW pozostaje w mocy. To pozytywna przesłanka, pokazująca że praworządność w Polsce – pomimo nacisków politycznych – może być przestrzegana. Podobne mechanizmy powinny być zastosowane w konkursie na operatora wyznaczonego. Ponieważ żaden z oferentów nie spełniał jego warunków, konkurs z mocy prawa powinien zostać unieważniony – komentuje Krystian Szostak, członek zarządu pocztowej spółki.