Nowe obowiązki dla firm z branży hotelarskiej, medycznej, edukacyjnej

Przepisy, które weszły w życie 15 lutego, mają zapobiegać przestępstwom popełnianym na szkodę małoletnich m.in. w obiektach hotelowych, placówkach medycznych, ośrodkach sportowych.

Publikacja: 29.03.2024 04:30

Nowe obowiązki dla firm z branży hotelarskiej, medycznej, edukacyjnej

Foto: Adobe Stock

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wprowadziła ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. W tej ostatniej ustawie wskazano branże związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich. Katalog podmiotów, których dotyczy nowelizacja jest zatem bardzo szeroki i będzie obejmował np. hotele, ośrodki turystyczne, gabinety terapeutyczne, placówki medyczne, placówki oferujące zajęcia dodatkowe dla małoletnich. Ustawa dotyczy więc bezpośrednio branży turystycznej, która może być pomocna przy zgłaszaniu potencjalnych nadużyć wymierzonych w małoletnich.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego