Nowe obowiązki i ograniczenia w gospodarowaniu odpadami

Nowe przepisy dot. jednorazowych produktów z plastiku (SUP), rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i systemu kaucyjnego mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko odpadów opakowaniowych. Nakładają na wprowadzających takie produkty na rynek szereg obowiązków o charakterze finansowym oraz zmuszają ich do rewizji całego łańcucha dostaw.

Publikacja: 08.03.2024 02:00

Nowe obowiązki i ograniczenia w gospodarowaniu odpadami

Foto: Adobe Stock

W ostatnim czasie wprowadzono szereg zmian legislacyjnych dot. gospodarowania odpadami, a kolejne rozwiązania prawne są już w trakcie przygotowania. Ubiegłoroczna implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko („Dyrektywa SUP”) rozpoczęła proces zmian w systemie gospodarowania odpadami w Polsce. Część obowiązków nałożonych na podmioty już obowiązuje, a część z nich planowana jest na najbliższe lata. Przyjęcie systemu kaucyjnego otwiera szereg nowych obowiązków nałożonych na podmioty, a rozszerzona odpowiedzialność producentów (ROP), choć jeszcze nie została wprowadzona w zakresie wymaganym przez prawo unijne, zapowiada przyszły kształt zmian. Poniżej przybliżamy najważniejsze obowiązki i zmiany regulacji prawnych dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów, zmniejszania wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (SUP) oraz systemu kaucyjnego.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność