- „Rzeczpospolita” była patronem medialnym konferencji „Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, start-upów i ekosystemu innowacji”

W 2022 roku wartość inwestycji VC w USA wyniosła 241 mld USD. Polski rynek jest wielokrotnie mniejszy. Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju transakcje w 2022 r. wyniosły 3,6 mld złotych. Kapitał VC jest katalizatorem zmian technologicznych i m.in. z tego powodu jedną z rekomendacji Komisji Europejskiej dla Polski jest wzmocnienie rynku VC. Pozwoli to podnieść niski poziom innowacyjności w Polsce, która zajmuje od wielu lat jedno z ostatnich miejsc w rankingu innowacyjności European Innovation Scoreboard.

Środki publiczne stanowią na polskim rynku VC znaczącą część finansowani. Olbrzymi wpływ na rozwój rynku miały środki unijne z perspektywy lat 2007–2013 oraz 2014–2020. W programie FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) na lata 2021–2027 przewidziano 512 mln euro na instrumenty kapitałowe mające na celu wspieranie innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się w szczególności na wczesnym etapie rozwoju, które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć lub rozwinąć innowacyjne rozwiązania. Obecnie wzrost sektora VC w Polsce wymaga rozsądnego wydatkowania środków oraz zwiększenia zaangażowania inwestorów prywatnych. Konieczne jest zwiększenia świadomości i edukacji zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i inwestorów, budowania i wzmacniania ekosystemów start-upowych, których ważnymi uczestnikami są uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i rządowe oraz organizacje przedsiębiorców. Inne elementy, takie jak polityka, środki pomocy państwa, kultura biznesowa i kultura przedsiębiorczości oraz szersze otoczenie regulacyjne, są również kluczowe dla budowy i rozwoju ekosystemu start-upów.

Ważnym głosem w dyskusji na temat rynku VC i ekosystemów start-upów była konferencja „Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, start-upów i ekosystemu innowacji” zorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH i Politechnikę Warszawską, która odbyła się w 27–28 listopada w Szkole Głównej Handlowej. Uczestnicy konferencji reprezentujący fundusze VC, start-upy, organizacje branżowe (Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych) oraz przedstawiciele instytucji wspierających rynek ze środków publicznych (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związku Banków Polskich, PFR Venture) zgodzili się, że debata o stanie rynku VC w Polsce odbyła się w kluczowym dla tego rynku momencie. Od 2008 roku, kiedy w Polsce nie było praktycznie żadnych inwestycji VC, rynek wielokrotnie wzrósł, zespoły zarządzające zdobyły doświadczenie, wzrosła świadomość i zaangażowanie inwestorów indywidualnych. Obecnie bardzo ważne jest, aby aktywność funduszy nie spadła (w oczekiwaniu m.in. na środki europejskie), a do dalszego rozwoju potrzebni są inwestorzy VC, potrzebny jest kapitał instytucjonalny, kapitał firm i korporacji i oczywiście dobre start-upy. Kluczowe jest kompleksowe wspieranie rozwoju ekosystemów start-upowych, w tym w szczególności projektów powstających na polskich uczelniach. Uczestnicy konferencji podkreślali, że podjęcie inicjatywy rozmowy na tematy istotne dla rynku VC w Polsce i dotyczące środowiska naukowego, finansowego i administracji publicznej, jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju dobrej współpracy wszystkich kluczowych partnerów.

- „Rzeczpospolita” była patronem medialnym konferencji „Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, start-upów i ekosystemu innowacji”