"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Dotycząca ich regulacja prawna jest niezwykle ciekawa, ale też trudna. Potencjalnie daje wiele możliwości, ale też rodzi pytania i trudności interpretacyjne. Co istotne, o ile w prawie polskim stanowi novum, o tyle funkcjonuje już, czasem z bardzo dużym powodzeniem, w innych systemach prawnych.

Organizowana przez Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 19 października 2023 r. konferencja, której patronem medialnym jest „Rzeczpospolita", ma na celu rozwiać niektóre z tych wątpliwości oraz pokazać polską regulację prawną fundacji rodzinnej na tle porównawczym z prawem niemieckim. Wystąpienia (prof. Stephan Schaufoff z Universität Bonn, prof. Konrad Osajda z WPiA UW oraz prof. A. Mariański z Uczelni Łazarskiego) przedstawią zarys problemów prawnych oraz podatkowych dotyczących fundacji rodzinnych w Niemczech i Polsce, co poprzedzi dyskusję panelową z udziałem znamienitych teoretyków z Universität Bonn, UJ, Bucerius Law School z Hamburga, a także praktyków zajmujących się tą problematyką reprezentujących specjalizujące się tej materii kancelarie oraz Inicjatywę Firm Rodzinnych i Radę Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan.

Na konferencji zapewnione jest tłumaczenie symultaniczne, a udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia