Według badania* zleconego przez Coca-Cola HBC Polska aż 75 proc. polskich nastolatków uważa, że umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii ma znaczenie dla ich kariery zawodowej, a wśród kluczowych kompetencji najczęściej wskazują te miękkie. Dlatego, kolejna odsłona realizowanego przez firmę oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości programu #YouthEmpowered skupiać się będzie właśnie na rozwoju tych obszarów. W webinarze otwierającym tegoroczną edycję wzięło udział ponad 4000 osób z Polski i krajów bałtyckich.

Aż 3 na 4 młodych Polaków uważa, że świadome stosowanie nowoczesnych technologii przełoży się na ich przyszłość na rynku pracy. Jednocześnie, to na doskonaleniu kompetencji miękkich chcą skoncentrować się w najbliższym czasie – młodzież najczęściej wskazywała odporność na stres i działanie pod presją czasu (47,7 proc.), kreatywność (43,3 proc.), komunikację (34,5 proc.) oraz organizację pracy (33,0 proc.). Jak pokazują te wyniki, młodzi Polacy jako najważniejsze wskazali tylko dwie umiejętności, które wchodzą w skład koncepcji 4K, czyli zbioru kompetencji kluczowych dla rozwoju zawodowego. Tylko 13 proc. ankietowanych jest świadoma tego trendu, a blisko 60 proc. nie wie lub nie jest pewna.

Celem inicjatywy Coca-Cola HBC jest wspieranie młodych w ich zawodowym rozwoju oraz wyborach dotyczących przyszłej edukacji czy pracy. Dlatego tematem przewodnim tegorocznego programu #YouthEmpowered, będą właśnie umiejętności przyszłości (#Skills4Future) – w polskiej edycji te wchodzące w skład 4K, czyli krytyczne myślenie, kooperacja, komunikacja i kreatywność.  

Badanie pokazało także, że aż 75 proc. polskich nastolatków uważa umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii, w tym AI za ważną lub bardzo ważną w kontekście ich kariery zawodowej. Co więcej, większość z nich (69,4 proc.) uznało kompetencje miękkie za pomocne również w efektywnym wykorzystaniu takich rozwiązań. Dlatego w tym roku uczestnicy programu będą mieli okazję poszerzyć wiedzę także w tym zakresie.

#YouthEmpowered to nasz kluczowy program społeczny, który realizujemy konsekwentnie od 2017 r. w coraz to nowszych odsłonach. Tylko w Polsce i krajach bałtyckich skorzystało z niego już ponad 200 tys. osób. Zależy nam, by to, co oferujemy w ramach programu faktycznie odpowiadało na trendy rynku pracy i potrzeby młodych, dlatego każdego roku oferujemy im coś nowego. W rozpoczynającej się właśnie edycji, wraz z naszym lokalnym partnerem społecznym, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zaproponujemy młodzieży pokaźną dawkę wiedzy i ćwiczeń z zakresu zarówno kompetencji miękkich, jak i AI – mówi Ruža Tomić Fontana, dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie. 

Cieszymy się, że razem z Coca-Cola HBC Polska możemy wyjść naprzeciw potrzebom młodzieży. Poznanie i wykorzystanie w praktyce kompetencji przyszłości 4K jest doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej, która będzie dla uczestników programu – uczniów w wieku 15-19 lat – realną i praktyczną pomocą w ich kolejnych etapach edukacji i kariery zawodowej. Rekrutacja do naszego programu cały czas jest otwarta – mówi Małgorzata Sobkowicz, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Oficjalny start tegorocznej edycji za nami, ale zapisy trwają

We wtorek  odbył się webinar, który oficjalnie rozpoczął nową edycję programu. Coca-Cola HBC Polska i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła na wydarzenie ekspertów, którzy opowiedzieli o wykorzystaniu kompetencji przyszłości w życiu zawodowym. W pierwszej części spotkania, wspólnej dla regionu, młodzież z Polski, Łotwy, Litwy i Estonii poznała historię Ružy Tomić Fontany, dyrektorki generalnej Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie, która opowiadała o swojej ścieżce kariery i rozwijanych na różnych jej etapach kompetencjach.

W ramach lokalnego rozwinięcia jako pierwszy wystąpił Filip Konopczyński – analityk cyfrowej gospodarki i nowych technologii, który mówił o krytycznym myśleniu w kontekście współpracy z AI. Następnie, temat komunikacji i rolę budowania marki osobistej poruszył Franciszek Georgiew, założyciel agencji marketingowej Tigers i właściciel spółki XXII Ventures. Eksperci Coca-Cola HBC Polska – Lucyna Sajdek, Community & Customer Partnerships Manager oraz Wojciech Śliwa, Rewards Manager People & Culture, opowiedzieli z kolei o roli współpracy, przedstawiając jej efekty na realnym przykładzie – wspólnych działaniach różnych zespołów firmy w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Modułem poświęconym kreatywności zajął się natomiast Michał Niewiara, reżyser i dyrektor artystyczny w Platige Image Studio, który przybliżył wątek łączenia kreatywności z nowymi technologiami, prezentując najbardziej spektakularne realizacje. Całość poprowadziła Natalia Sisik, znana młodzieży twórczyni internetowa, prowadząca w mediach społecznościowych cykl materiałów „News na dziś”. 

Mat.Partnera

Tematy poruszone podczas wydarzenia to dopiero początek. Polska edycja #YouthEmpowered realizowana jest w partnerstwie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach programu Moje Finanse. Oznacza to, że w kolejnych miesiącach młodzież będzie mogła rozwijać kompetencje 4K oraz poszerzać wiedzę o AI, korzystając z narzędzi oferowanych przez Fundację. Program Moje Finanse przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w systemie klasowym i pozaklasowym, w ramach przedmiotu biznes i zarządzanie lub innych przedmiotów ekonomicznych, społecznych i zawodowych. Materiały, przygotowane w trakcie trwania programu są dostępne w języku polskim (część także w ukraińskim) po zalogowaniu na stronie.

Nagranie z webinaru otwierającego nową edycję #YouthEmpowered dostępne jest tutaj.

*Badanie zrealizowane w dniach 14-22.09.2023 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Coca-Cola HBC Polska metodą CAWI na grupie 612 osób między 15 a 19 rokiem życia, zgodnie z reprezentatywnym rozkładem płci i wieku.

Materiał Partnera