Jak możemy sprostać wyzwaniom stojącym przed transformacją ekologiczną

Kwestie związane z neutralnością klimatyczną są jednymi z głównych wątków pojawiających się w dyskusjach na arenie międzynarodowej. Teraz trzeba zaakceptować ich koszty – pisze wiceprezes, dyrektor finansowy oraz zastępca dyrektora generalnego Grupy Veolia w Polsce.

Publikacja: 24.08.2023 09:00

Jak możemy sprostać wyzwaniom stojącym przed transformacją ekologiczną

Foto: Materiały prasowe

Materiał partnera: Veolia Polska

Coraz więcej państw dostrzega sens w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych netto, co bezpośrednio przyczyni się do obniżenia tempa wzrostu temperatury na Ziemi. To ścieżka, którą przejść musi większość przedsiębiorstw działających między innymi w sektorze energetycznym i ciepłowniczym.

Cel neutralności klimatycznej w biznesie odmieniany jest dziś przez wszystkie przypadki. Wynika to z dwóch bezpośrednio związanych ze sobą kwestii. Pierwszą z nich jest kwestia dbałości o przyszłe pokolenia. O to, by nasze dzieci i wnuki mogły bezpiecznie żyć w świecie, który oferuje takie same lub lepsze warunki środowiskowe i ekonomiczne niż obecnie. Drugą z nich jest kwestia kosztów, które my, jako biznes musimy ponieść, by zrealizować założenia związane z procesem zrównoważonego rozwoju i w konsekwencji osiągnąć cel, którym jest neutralność klimatyczna.

Drogowskaz dla biznesu

Kierunkowskazem dla rozwoju biznesu energetycznego, który ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia procesu transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, jest pakiet „Fit for 55”. Pierwsze założenia pakietu pojawiły się już w 2020 roku. Dziś kończą się prace legislacyjne nad jego poszczególnymi elementami. Określone zostały tam cele związane między innymi z funkcjonowaniem systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (dyrektywa ETS), minimalnym poziomem zużycia energii z OZE (dyrektywa RED III), czy też kwestiami dotyczącymi efektywności energetycznej (dyrektywa EED).

Spełnienie wszystkich wymogów regulacyjnych nakładanych na biznes poprzez w/w regulacje to olbrzymie wyzwanie, przede wszystkim finansowe. W raporcie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych – „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu „Fit for 55” na transformację sektora ciepłowniczego w Polsce”, opublikowanym pod koniec maja bieżącego roku wskazano, że łączny koszt dekarbonizacji (wyłącznie sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce) waha się między 276 a 418 mld zł. Oczywiście, znaczna część tej kwoty może zostać pokryta z finansowania zewnętrznego, czyli właściwych programów unijnych. Nie zmienia to faktu, że oszacowana kwota robi wrażenie.

Z drugiej strony wrażenie robi częstotliwość występowania klęsk żywiołowych. Jak wynika z badania zrealizowanego przez Grupę Veolia we współpracy z firmą Elabe, na Ziemi w latach 1970–2019 wystąpiło 11 tys. klęsk żywiołowych. Równie niepokojące są wnioski Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) dotyczące stale rosnącej temperatury, a także danymi, które wskazują, że ostatnie siedem lat było okresem rekordowych upałów od rozpoczęcia pomiarów. Susze, które cyklicznie nawiedzają Polskę i sieją spustoszenie w gospodarstwach rolnych, stanowiących fundament dla krajowej gospodarki żywnościowej to także bezpośredni efekt niekorzystnych zmian klimatycznych wynikających z działalności człowieka.

Nie stać nas na bierność

Czy stać nas na bierność w zakresie powstrzymania postępujących zmian klimatycznych? W Grupie Veolia przeciwstawiamy się bezczynności. Naszą misją jest zrównoważony rozwój, gdzie zasoby są odnawiane, a nie eksploatowane do granic możliwości.

Przykładem takiego działania są instalacje odzysku ciepła, które z powodzeniem stosujemy w fabryce Volkswagena w Poznaniu. Projekt odzysku ciepła z pracy sprężarek oraz wytapialni aluminium promuje model gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystując produkty uboczne z procesu produkcji. Odzyskane ciepło trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej i ogrzewa 6500 mieszkań. Inwestycja odzysku ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego jest jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jako Grupa Veolia na świecie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami. Na przykład we Francji, w Tuluzie, Nicei oraz Bordeaux, na wybranych deptakach, zainstalowaliśmy systemy wykorzystujące kostkę brukową z muszli przegrzebków, opracowaną przez Instytut Inżynierii Lądowej i Budownictwa w Caen. Systemy te pozwalają na odzysk, przechowywanie i oczyszczanie wody deszczowej, która następnie przepływa przez kostki znacząco obniżając ich temperaturę. Dzięki temu działaniu możliwe jest obniżenie temperatury gruntu o 10–15 st. C i w konsekwencji redukcję temperatury w miastach o 5–8 st. C.

Warto także wspomnieć o kwestii ochładzania gospodarstw domowych. Jest to obszar, który zwłaszcza w miesiącach letnich – kiedy pracują wiatraki i klimatyzatory – jest niezwykle energochłonny i powoduje znaczne obciążenie sieci energetycznych.

Naszym sposobem na zrównoważone rozwiązanie tego wyzwania jest stworzenie mikrosieci wykorzystujących wodę oraz panele fotowoltaiczne. Tego rodzaju system wdrożyliśmy na terenie kampusu uniwersyteckiego Sippy Downs w Australii. Panele PV wytwarzają energię do chłodzenia wody przechowywanej w zbiorniku, która następnie jest wtłaczana do obiegów chłodniczych w celu zasilania systemów klimatyzacyjnych w budynkach uniwersyteckich. To rozwiązanie pozwala obniżyć zużycie energii aż o 40 proc.

Odpowiedź na wyzwanie klimatyczne

W pełni zdajemy sobie sprawę z faktu, że osiągnięcie neutralności klimatycznej to wyzwanie. Wymaga od nas umiejętnego planowania, inwestycji, rozwoju kompetencji, pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności, a także zmiany modeli biznesowych.

Konsekwentnie realizujemy ścieżkę transformacji, która zakłada podejście etapowe. Pewnych rzeczy nie da się zrealizować od razu. Zmiany wymagają czasu, potrzebnego między innymi na rozwój technologii i innowacyjnych rozwiązań. Ale nie tylko, równie ważna jest ścieżka edukacyjna. Istotne jest dla nas szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat zmian klimatycznych i implikacji jakie niosą one dla przemysłu.

Naszym celem nie jest bowiem dekarbonizacja portfolio, lecz dekarbonizacja planety. Jako globalna Grupa działająca niemalże na każdym kontynencie mamy odwagę zmierzyć się z najtrudniejszymi formami zanieczyszczeń. Stosujemy ekologię rozwiązań – czyli nie pozbywanie się zanieczyszczających aktywów, ale inwestowanie w nie i ich transformację.

Polska jest dla naszej Grupy szczególnie istotnym krajem. Obecnie prowadzimy działalność w całym kraju i stale inwestujemy w nowe zrównoważone technologie. Wśród nich wymienić można odzysk ciepła odpadowego ze ścieków, czy też procesów przemysłowych, rozwój magazynowania ciepła, digitalizację sieci przesyłowych oraz usługi efektywności energetycznej.

Na tym nie poprzestajemy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy podpisaliśmy serię listów intencyjnych z naszymi partnerami, zarówno samorządowymi, jak i biznesowymi w zakresie między innymi zbadania potencjału wykorzystania energii geotermalnej, czy też odzysku ciepła z wentylacji stołecznego metra. Analizujemy również możliwości wykorzystania gazów zdekarbonizowanych takich jak biometan oraz wodór.

W naszej ocenie znajdujemy się obecnie w kluczowej fazie procesu transformacji. Krok na drodze do zrównoważonej przyszłości, która przy właściwym podejściu strategicznym, a także determinacji oraz konsekwencji w założonych wcześniej działaniach wcale nie musi być kręta.

CV

Luiz Hanania jest wiceprezesem, dyrektorem finansowym oraz zastępcą dyrektora generalnego Grupy Veolia w Polsce. Pełni także funkcję dyrektora ds. finansowych, efektywności operacyjnej, transformacji cyfrowej i innowacji na strefę Europy Środkowo-Wschodniej. Jest ekspertem w dziedzinie analizy finansowej, planowania strategicznego i przywództwa. Posiada doświadczenie w realizacji złożonych projektów transformacyjnych. Z Grupą Veolia związany jest od 2001 roku. Karierę rozwijał w Brazylii i Francji, w Polsce początkowo pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządów i rad nadzorczych regionalnych spółek wchodzących w skład Grupy Veolia.

Materiał partnera: Veolia Polska

Materiał partnera: Veolia Polska

Coraz więcej państw dostrzega sens w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych netto, co bezpośrednio przyczyni się do obniżenia tempa wzrostu temperatury na Ziemi. To ścieżka, którą przejść musi większość przedsiębiorstw działających między innymi w sektorze energetycznym i ciepłowniczym.

Pozostało 95% artykułu
Biznes
Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska: Za sprawą AI wszyscy wchodzimy w nową erę
Biznes
Jest nowa szefowa PARP. "Agencja trafia w najlepsze ręce"
Biznes
USA chcą złagodzenia ograniczeń dotyczących marihuany
Biznes
Wielka Brytania wreszcie ma pierwszego „muzycznego miliardera"
Biznes
Lada dzień do Poczty Polskiej wpłynie wielki przelew. Uratuje molocha?