Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z ponoszeniem różnego rodzaju ryzyk. Nierzadko podejmowane decyzje biznesowe mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. W pierwszej kolejności dotkną one oczywiście samego przedsiębiorstwa, jednak osoby decyzyjne muszą pamiętać, że ostatecznie to one mogą ponosić odpowiedzialność osobistą – nie tylko majątkową, ale także karną.

Przykłady kar administracyjnych w działalności gospodarczej