Marta Hermanowicz

Co grozi za naruszanie norm środowiskowych

Do odpowiedzialności karnej za przestępstwa środowiskowe może zostać pociągnięta zarówno osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, jak i szeregowy pracownik.

Odpowiedzialność zarządu i ryzyko kar

Co się dzieje, gdy doszło do tak poważnego nadużycia zaufania, że spółka staje się narażona na wysokie sankcje administracyjne.

Żeby skarżyć, trzeba mieć w tym interes

Nie zawsze poczucie krzywdy pozwoli uznać, że wyrok szkodzi interesom skarżącego.

Kiedy wykroczenie okazuje się przestępstwem?

Niektóre wykroczenia są podobne do określonych przestępstw i może dojść do zmiany kwalifikacji prawnej czynu w trakcie procesu