- Decyzja ta została podjęta po uwzględnieniu wielu czynników, w tym doświadczenia Rafała Dutkiewicza oraz jego dotychczasowych dokonań, które uważamy za kluczowe dla dalszego rozwoju naszej organizacji. Jesteśmy przekonani, że pod kierownictwem Rafała Dutkiewicza Pracodawcy RP nadal będą umacniać swoją pozycję w reprezentowaniu przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji – mówi przewodnicząca Rady Pracodawców RP Joanna Makowiecka-Gatza.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że członkowie Rady powierzyli mi niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie – kierowanie największą i najsilniejszą organizacją zrzeszającą pracodawców i przedsiębiorców w Polsce. Wierzę, że moja wiedza na temat aktualnych potrzeb i oczekiwań środowisk biznesowych w Polsce oraz wieloletnia praca w administracji publicznej będą niezwykle pomocne w osiąganiu jak najlepszych rezultatów dla naszej organizacji – mówi nowy prezes Pracodawców RP Rafał Dutkiewicz.

Czytaj więcej

Pracodawcy RP: „Organy ścigania budują atmosferę zastraszania”

Rafał Dutkiewicz ukończył Politechnikę Wrocławską, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek – Matematyka Stosowana. Obronił pracę doktorską z logiki formalnej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od końca lat siedemdziesiątych był związany z opozycją demokratyczną. W czasie stanu wojennego był działaczem „Solidarności”. W 1989 roku został sekretarzem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a w 1990 jego przewodniczącym. Był współorganizatorem pierwszych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu oraz przewodniczącym Towarzystwa Stypendialnego im. Adama Mickiewicza. W 2002 roku został pierwszym prezydentem Wrocławia wybranym w wyborach bezpośrednich. Pełnił urząd nieprzerwanie przez 4 kadencje do 2018 roku. Od kwietnia 2019 przebywał w Berlinie, w elitarnym gronie Richard von Weizsäcker Academy na zaproszenie Fundacji Boscha. Jako jeden z niewielu gości zagranicznych dostąpił zaszczytu przemawiania, jako gość honorowy, w Bundestagu w czasie Dnia Pamięci - jednego z głównych świąt państwowych Niemiec. Obecnie jest związany z kilkoma startupami zajmującymi się najnowocześniejszymi trendami w produkcji żywności.

Jest członkiem Rady Uniwersytetu Wrocławskiego, przez wiele lat był też członkiem, a następnie członkiem honorowym senatu Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Jest odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).