Problematyczna „osoba trzecia” i dług upadłego

Co w sytuacji, gdy zastawnika lub hipotekariusza, będącego zarazem wierzycielem upadłego, spłaci osoba trzecia?

Publikacja: 14.03.2023 12:37

Problematyczna „osoba trzecia” i dług upadłego

Foto: Adobe Stock

W praktyce gospodarczej niekiedy powstaje pytanie, co w sytuacji, gdy zastawnika bądź hipotekariusza, będącego zarazem wierzycielem upadłego, spłaci osoba trzecia ponosząca odpowiedzialność cywilną wyłącznie z rzeczy, której jest właścicielem? Dzieje się tak np. dlatego, że na należących do osoby trzeciej składnikach majątku może zostać ustanowiony zastaw bądź hipoteka na zabezpieczenie cudzej wierzytelności.

Jeżeli w takiej sytuacji osoba trzecia spłaci dług upadłego, to znajdzie wówczas zastosowanie regulacja ogólna z art. 518 § 1 pkt 1 k.c. (tzw. subrogacja, podstawienie, cesja ustawowa, cessio legis). Zgodnie z tym przepisem osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi. Podstawową przesłanką subrogacji jest spłata przez osobę trzecią cudzego dług, a nie długu własnego. Podstawienie opisane w art. 518 § 1 pkt 1 k.c., a innymi słowy „zamiana” osoby wierzyciela, następuje z mocy samego prawa. Działa na zasadzie automatyzmu prawnego.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"