Oświadczenie Pracodawców RP w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach

Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, który przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu dla Prezesa Pracodawców RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, Rafała Baniaka. Od początku podkreślaliśmy, że sposób postępowania organów ścigania w tej sprawie narusza podstawowe standardy państwa prawa i możliwości obrony obywatela zachowując zasady poszanowania społecznego.

Po raz kolejny wskazujemy, że Rafał Baniak nie unikał organów ścigania i w każdej chwili mógł stawić się na wezwanie śledczych, bez potrzeby stosowania jakiegokolwiek przymusu. Uważamy, że tak dotkliwe środki, jak zatrzymanie i areszt, to budowanie atmosfery zastraszania i podejrzliwości wobec osoby publicznej. To przymus zupełnie nieuzasadniony w przypadku tak szanowanej osoby.

Czytaj więcej

CBA zatrzymało Rafała Baniaka, prezesa Pracodawców RP

Protestujemy przeciwko nadużywaniu przez organy ścigania tak dotkliwych środków, bez wystarczającego uzasadnienia. Nie przesądzamy o winie. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że Rafał Baniak dowiedzie swojej niewinności przed niezależnym i niezawisłym sądem.

Dziękujemy za dotychczasowe ogromne wsparcie dla Rafała Baniaka i organizacji Pracodawcy RP ze strony naszych członków, sympatyków i organizacji, z którymi na co dzień współpracujemy. Otrzymaliśmy setki poręczeń osobistych od przedstawicieli świata kultury, mediów, biznesu i Kościoła, które mają gwarantować, że Rafał Baniak nie będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania i stawi się na każde wezwanie organów śledczych.

Niestety sąd zastosował najcięższy środek zapobiegawczy, jakim jest areszt, mimo olbrzymiego wsparcia społecznego dla Rafała Baniaka i poręczeń wielu szanowanych osób zgromadzonych w ciągu jednej doby. Zdecydował się zastosować ten środek wobec osoby publicznej, stojącej na czele jednej z największych organizacji skupiających pracodawców i przedsiębiorców w Polsce. Wobec Prezesa Pracodawców RP i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, osoby, która od lat jest zaangażowana w prowadzenie dialogu, osiąganie konsensusu i porozumienia w ramach prac Rady Dialogu Społecznego i Pracodawców RP.

Czytaj więcej

Kulisy sprawy w której aresztowano Rafała Baniaka

Jednocześnie informujemy, że organizacja Pracodawcy RP działa nieprzerwanie reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu wspieranych przez 22 - osobową Radę Pracodawców RP.

Oświadczamy, że toczące się postępowanie to sprawa całkowicie niezwiązana z działalnością organizacji Pracodawcy RP i zarzuty stawiane Rafałowi Baniakowi nie dotyczą sprawowanej przez niego funkcji Prezesa Zarządu.

Pracodawcy RP bronią i będą bronić interesów polskich pracodawców, jak i przedsiębiorców.