Korzystanie przez podmioty lecznicze z systemów informatycznych w celu świadczenia usług zdrowotnych jest nieuniknionym procesem biorąc pod uwagę rozwój technologii, a pandemia Covid-19 jedynie przyspieszyła „digitalizację” leczenia. Oczywiście wiąże się to z koniecznością spełnienia szeregu obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podmiot leczniczy, czyli kto?