Rok temu Airbus ogłosił nowy odpis na 1,2 mld euro na ten program i zwrócił się do 7 krajów klienckich o zmniejszenie wysokich kar i o odroczenie terminów ich płatności z powodu trudności technicznych i opóźnień w dostawach. 

W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Belgii, Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Turcji i W. Brytanii oraz reprezentanci europejskiego organu współpracy w zakresie kupowania sprzętu wojskowego OCCAr), który nadzoruje program A400M na rzecz 7 kupujących.

Znaczenie tej narady może okazać się ograniczone, bo Niemcy, największy klient na ten samolot i zarazem najbardziej wrogo nastawiony na udzielanie Airbusowi nowej pomocy, po wypłaceniu 3,5 mld euro w 2010 r., prowadzą nadal negocjacje nad sformowaniem nowego rządu koalicyjnego.