Adam Glapiński wykładał teorię ekonomii, metodologię ekonomii, historię myśli ekonomicznej oraz teorię transformacji w Szkole Głównej Handlowej – przypomina Business Insider Polska. Oficyna wydawnicza SGH jest też wydawcą nowej książki prezesa NBP - "Natura człowieka i gospodarka. Ekonomia ewolucyjna jako klucz do rozumienia zjawisk gospodarczych w XXI wieku”.

Szef banku centralnego pochyla się nad ekonomią ewolucyjną, która jego zdaniem pozwala "zrozumieć otaczający nas świat i towarzyszące nam problemy”.

Publikacja szefa NBP podzielona jest na cztery bloki tematyczne. W pierwszym rozdziale pada odpowiedź na pytanie, czym jest ekonomia ewolucyjna. Następnie Adam Glapiński opisuje pierwotne źródła rozwoju gospodarczego oraz "zwierzęce instynkty w ekonomii”. Rozdział końcowy zaś pokazuje wyzwania dla ekonomii ewolucyjnej.

"Powstanie kapitalizmu i idei wolnego rynku wynika z przemożnej chciwości – jednego z podstawowych ludzkich instynktów” – pisze prezes NBP.

Czytaj więcej na Business Insider Polska.