Gdybyśmy zapytali pracowników spoza branży transportowej o to, do czego jest wykorzystywana telematyka , pewnie nieliczni mogliby wypowiedzieć się w tym temacie. Tymczasem staje się ona symbolem nowoczesnego biznesu. Korzyści wynikające z zastosowania systemów telematycznych to chociażby zmniejszenie kosztów paliwa, ułatwianie i rozliczenie pracy kierowców czy redukcja liczby szkód. Jest to szczególnie ważne w czasach, w których zarządzający firmami i urzędami nieustannie szukają narzędzi pozwalających na minimalizowanie pozycji kosztowych.

Inwestycja w systemy telematyczne warunkowana jest poprzez dwie przesłanki: obniżenie kosztów prowadzenia działalności i zwiększenie generowanych zysków. Skuteczna realizacja tych celów możliwa jest tylko, gdy fleet manager posiada pełny obraz stanu floty w zakresie eksploatacji pojazdów oraz czynników takich jak: sposób jazdy kierowców, wypadkowość, ciągi zleceniowe itd. Wdrożenie infrastruktury telematycznej w mechanizmy korporacji czy prostego monitoringu GPS w małych i średnich firmach pozwala przekazywać w ręce fleet managera dane analityczne potrzebne do podejmowania właściwych decyzji.

Oszczędności mogą wynieść nawet 20-30 proc. na samych kosztach paliwa. Osiągane są one przeważnie poprzez wprowadzenie programów ekonomicznej i bezpiecznej jazdy w oparciu o dane ze scoringu, czyli algorytmu oceniającego styl jazdy kierowców. Z kolei analiza dużych zbiorów danych (big data) możliwa jest dzięki inteligentnym algorytmom systemów telematycznych zintegrowanych z oprogramowaniem wykorzystywanym w danym przedsiębiorstwie. Firmy, łącząc dane z wielu obszarów, zyskują szerszy obraz działania, który może być podstawą do podejmowania strategicznych decyzji.

 

W trendy te doskonale wpisuje się ze swoją ofertą spółka Geotik. Obszary jej biznesowej działalności to: usługi IoT, Support M2M, automatyzacja procesów biznesowych, car sharing, przetwarzanie danych geograficznych, hardware i software do zarządzania flotą oraz big data i geo data. Firma powstała w 2016 r., jest silnie zakorzeniona na rynku. Scala w sobie wieloletnie doświadczenie dwóch podmiotów, w wyniku których połączenia została powołana do życia. Chodzi o wrocławskie przedsiębiorstwo Rikaline świadczące od 2004 r. usługi telematyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz warszawską spółkę T-matic Systems – producenta aplikacji do zarządzania flotą dla korporacji i instytucji.

 

Obecnie Geotik w swoim portfolio posiada autorskie systemy telematyczne dedykowane mniejszym i większym przedsiębiorcom. W pierwszym przypadku są to: system monitoringu GPS Guardian, prosta aplikacja mobilna śledząca pojazdy Brumgo oraz zaawansowana stacja telemetryczna GPS Logistic PRO. W drugim przypadku, tj. dla dużych podmiotów, oferuje system do zarządzania flotami TiMS oraz zaawansowany moduł Scoringu dla korporacji i instytucji. Geotik swoje rozwiązania opiera na autorskich platformach telemetrycznych GPS Logistic PRO produkowanych w Polsce. Jest wyspecjalizowanym softwarehouse w systemach telematycznych. Obsługuje klientów z aż czterech kontynentów i dostarczył ponad 30 tys. rozwiązań.

 

 

Piotr Majewski

Prezes Geotik sp. z o.o.

 

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć przed wyborem dostawcy telematycznego, jest nakreślenie celów, które przedsiębiorca zamierza osiągnąć. Wskazanie kluczowych wskaźników efektywności i ich skuteczna identyfikacja w systemach telematycznych może stanowić największe wyzwanie. Przestrzegam także przed kierowaniem się ceną jako głównym wyznacznikiem decydującym o wyborze. Często w towarzystwie niskich opłat idzie także niska stabilność usług, brak możliwości skalowania oraz niewystarczające zabezpieczenie danych klienta. Na serwerach przechowywana jest masa istotnych informacji, takich jak trasy docelowe kierowców, dokumenty zleceń, dane o stylu jazdy, wytyczane trasy czy realizowane zadania. Jakakolwiek nieautoryzowana ingerencja może doprowadzić spółkę do ogromnych strat. Dzięki integracji systemów łatwiej, bo w dużej części automatycznie, może przebiegać obsługa klientów. Polecam również sprawdzić, jak wygląda sprawa kontroli procesu produkcji, czy przedsiębiorstwo telematyczne ma do niego wgląd, czy prowadzi swoisty nadzór. Niebagatelne znaczenie ma zawsze późniejsze serwisowanie systemu, oferowane wsparcie techniczne i możliwości poprawy wdrożonego narzędzia.